danas je 30.3.2023

Najnovije

Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednostJamstvo

24.3.2023, Izvor: Narodne novine

... Članak 1. U Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18., 121/19., 138/20., 39/22. i 113/22.) u članku 38. stavku 4. riječi: »31. ožujka 2023.« zamjenjuju se riječima: »31. ožujka 2024.«. U stavku ...

Računanje godišnjeg razmjernog odbitka pretporezaJamstvo

24.3.2023, Sanja Roginić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... od 01.01.2023. počeli smo iznajmljivati jedan dio našeg poslovnog prostora u stambene svrhe. Izdavamo račun bez PDV i navedeno stavljamo u Obrazac PDV-a pod brojem I8. Naše pitanje glasi: kada i je li treba izračunati iznos godišnjeg razmjernog odbitka pretporeza, ili mi nismo u obvezi, ili smo nešto ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Opremanje kompostane - EU projektJamstvo

23.3.2023, Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

... Društvo provodi projekt koji je sufinanciran EU sredstvima, a riječ je o izgradnji i opremanju kompostane. Izvođač koji radi na izgradnji primjenjuje PPO, no uslijedilo je pitanje što je sa izvođačem sa kojim je unutar projekta sklopljen Ugovor o opremanju kompostane, koji obuhvaća sljedeće: - doprema ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Kupnja robe unutar EU bez PDV ID brojaJamstvo

22.3.2023, Iva Uljanić Škreblin, mag. oec., ovlaštena porezna savjetnica, Izvor: Verlag Dashöfer

... Imamo slučaj da je tvrtka obveznik PDV-a, ali zbog poreznog nadzora im je ukinut PDV ID broj. Tvrtka je naručila robu iz Italije te im je na računu zaračunat talijanski PDV. Naše pitanje je: plaćaju li hrvatski PDV od 25% na ukupan iznos računa na kojem je već zaračunat talijanski PDV? I u slučaju da ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Iznajmljivanje službenog vozila društvu u Europskoj unijiJamstvo

14.3.2023, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Hrvatsko društvo koje ima u registriranim djelatnostima "iznajmljivanje vozila", iznajmilo bi službeno vozilo društvu iz Slovenije. Na koji način možemo to vozilo dati na dugoročno korištenje drugom stranom društvu i pod kojim uvjetima? Postoje li, tj. koje su naše obveze davanja prema Republici Hrvatskoj ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus
više članaka
Tema mjeseca
Video seminari

Najčitanije

Članak 9. Stjecanje dobara u EUJamstvo

1.1.2023, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Mira Ognjan, mag.oec. Članak 9. (1) »Stjecanje dobara unutar Europske unije« je stjecanje prava raspolaganja pokretnom materijalnom imovinom u svojstvu vlasnika, koju prodavatelj ili stjecatelj dobara ili druga osoba za njihov račun otpremi ili preveze stjecatelju tih dobara u državu članicu koja ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022
Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13)Arhiva

26.11.2020, Narodne Novine, Izvor: Verlag Dashöfer

... Na temelju članka 140. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« broj 73/13) donosim PRAVILNIK O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST I. UVODNE ODREDBE Članak 1. (1) Ovim se Pravilnikom detaljnije uređuje primjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Članak 7. - Isporuke dobaraJamstvo

1.1.2023, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Mira Ognjan, mag.oec. Članak 7. (1) »Isporuka dobara« u smislu članka 4. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona je prijenos prava raspolaganja materijalnom imovinom u svojstvu vlasnika. Materijalnom imovinom smatra se isporuka električne energije, plina, grijanja, hlađenja i slično. (2) Isporukom dobara ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022
Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Članak 10. - Trostrani posaoJamstvo

1.1.2023, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Mira Ognjan, mag.oec. Članak 10 ​(1) »Trostranim poslom« u smislu ovoga Zakona smatra se transakcija koju tri porezna obveznika iz tri različite države članice zaključe za ista dobra koja su prevezena ili otpremljena od prvog isporučitelja neposredno posljednjem kupcu te kada su ispunjeni uvjeti ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022
Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Članak 44. - Oslobođenja pri uvozuJamstvo

1.1.2023, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

... Mira Ognjan, mag.oec. Članak 44. (1) PDV-a je oslobođen: 1. konačni uvoz dobara čija bi isporuka koju obavi porezni obveznik u svim slučajevima bila oslobođena plaćanja PDV-a na području Republike Hrvatske, 2. uvoz dobara nekomercijalne naravi u osobnoj prtljazi putnika, 3. uvoz osobne imovine ...

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022
Dokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus
više članaka
IZDVAJAMO IZ NAŠE PONUDE
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA

Digitalizacija računovodstva

U online knjizi Digitalizacija računovodstva saznajte o digitalizaciji poslovanja i napretku svih segmenata rada pa tako i elektroničkog fakturiranja. Društva teže stalnom razvoju svog poslovanja, a poslovne procese unutar društva žele optimizirati i pojednostaviti kako bi se na svakodnevne računovodstvene poslove gubilo što manje vremena. Potrebno je biti u koraku s vremenom, što znači da društvo treba pronaći načine da svoje poslovanje u što većem dijelu prenese u digitalni oblik, uključujući knjigovodstvenu dokumentaciju i računovodstvene procese društva.

Računovodstveno porezni savjetnik

Online časopis za računovođe koji trebaju točne informacije o računovodstvu i porezima, aktualne novosti iz računovodstva i poreza te primjere i rješenja knjiženja konkretnih problema iz poslovanja. Časopis je namijenjen svim računovođama, voditeljima računovodstava i financija, računovodstvenim servisima i svim poreznim obveznicima koji mogu imati koristi od neprekidnog protoka svježih informacija vezanih uz računovodstvo, financijsko izvješćivanje i porezne prijave te osobama odgovornima za optimalizaciju poreznih rezultata i poduzetnicima koji donose odluke na temelju računovodstvenih podataka. Novim pretplatnicima su dostupni i svi ranije objavljeni tekstovi!

Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

Online časopis za sve zaposlenike koji trebaju točne informacije o radnom pravu i obračunu plaća, aktualne novosti i zakonske izmjene te primjere i rješenja konkretnih problema iz poslovanja. Časopis je namijenjen svim zaposlenicima ljudskih resursa, pravnicima, kadrovskim odjelima, odjelima za obračun plaća i svima koji mogu imati koristi od neprekidnog protoka svježih informacija vezanih uz zakon o radu, zapošljavanje, otkaze, ugovore o radu, JOPPD obrasce, obračune dnevnica itd.

Pripreme i upute za izradu završnog računa

Pripreme i upute za izradu završnog računa je stručna online knjiga namijenjena svim odjelima računovodstva kojima je neizostavan zadatak izrada završnog računa. Brz, točan, precizan i uvijek dostupan pomoćnik sastoji se od online baze podataka potrebnih za ispravnu izradu završnog računa, a sadržaj se svakodnevno nadopunjava sukladno aktualnim temama.

Registrirajte se u besplatne enovine
Input:
FREE WEBINARI ZA KORISNIKE

Trenutno nema online seminara, ali novi će biti dostupni uskoro.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 29.3.2023
 1 USD1,08 eur (+0,01)
 1 GBP0,88 eur (+0,01)
 1 CZK23,67 eur (-0,06)
 100 JPY141,69 eur (+0,06)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3.981,68 EUR 24 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
Obrasci