Porezni kalendar
listopad 2019
PoUtSrČtPeSuNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Najskoriji događaj
15.10.2019 - FPO
Obrasci
Novosti 2019.
PRAKTIČNE INFORMACIJE
Najskoriji događaj
15.10.2019 - FPO
Tečajna listina HNB 13.10.2019
 1 EUR7,42 Kn (0)
 1 USD6,74 Kn (0)
 1 GBP8,42 Kn (0)
 1 CZK0,29 Kn (0)
 100 JPY6,23 Kn (0)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3 600,00 kn 12 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj

 

ostalo
Najnovije

Obračun kamata na zakašnjelu prijavu porezaGarancija

4.10.2019, Vesna Varšava, dipl.oec, Izvor: Verlag Dashöfer
Poštovani, tokom srpnja i kolovoza smo koristili usluge međutim dobavljači nisu isporučili fakture zbog poteškoća koja imaju s e-računima. Očekuje se zaprimanje tih faktura za obračun 9 mjeseca. Kada zaprimimo fakture kako postupiti ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Pdv na usluge lekture, prijevoda, držanja radionica i seminaraGarancija

3.10.2019, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer
Poštovani, javna smo ustanova, proračunski korisnik i nismo u sustavu PDV-a. Za potrebe poslovanja često angažiramo strane stručnjake za intelektualne i ostale usluge, npr: lekture, prijevodi, držanje radionica, seminara ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Što treba napraviti za pravilno razduženje robeGarancija

2.10.2019, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer
Poštovani, molim za pojašnjenje vezano za kupljenu robu od ino dobavljača početkom godine koja je prodana dio kupcu, a dio je korišten na sajmu. Ovaj dio koji je korišten na sajmu preuzeo bi vlasnik. Smatra li se to ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Iskazivanje ispravka prethodno pogrešno priznatog pretporeza za korištenje osobnog automobila u privatne svrhe u PDV obrascuGarancija

1.10.2019, Maja Hleb, dipl.oec, Izvor: Verlag Dashöfer
Poštovani, jedno pitanje u vezi PDV-a. Tek sada smo shvatili da krivo obračunavamo PDV kod korištenja automobila u privatne svrhe i to prilikom davanja plaće u naravi. Koristili smo 100% iznos PDV-a umjesto 50% PDV-a. Sada bismo obračunali ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Knjiženje računa za 3D model broda i obveza po Pdv-uGarancija

30.9.2019, Vesna Varšava, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Račun nam je izdala tvrtka iz Njemačke (nedavno registrirana pa nema VAT ID broj. Na računu (za isporučeni 3D model broda) je iskazan iznos poreza 19%. Račun je dobavljaču plaćen. Kakve su naše obveze s osnove hrvatskog PDV-a? ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Kako evidentirati fakturu talijanskog dobavljača s španjolskim VAT brojemGarancija

29.9.2019, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer
Tuzemni smo porezni obveznik i dobili smo fakturu od Ino dobavljača iz Italije koji ima sjediše u Italiji, ali su na fakturi naveli španjolski Vat broj. Njihovo objašnjenje je slijedeće: made an intra-community transfer ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Obračun PDV-a na konzultantske usluge od tvrtki koje su registrirane izvan EUGarancija

28.9.2019, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer
Je li potrebno obračunati Pdv na konzultantske usluge koje zaprimamo od tvrtki koje su registrirane izvan EU, u našem slučaju račun je iz Švicarske, sa člankom Out of scope CH VAT. Podliježe li navedena usluga porezu po ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Knjiženje kartičnog poslovanjaGarancija

25.9.2019, Dijana Ivanković, voditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer
Današnji moderni način trgovanja više ne može niti zamisliti plaćanja bez kartica. Kartično poslovanje postalo je sastavni dio svakodnevice pa se tome prilagodila i računovodstvena struka. Stoga autorica u nastavku ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Ulazni i izlazni računi za ispostavljenu robu od strane poslovnog korisnika iz drugih zemaljaGarancija

4.9.2019, Dijana Ivanković, rukovoditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer
Dobili smo slijedeće dokumente od jednog našeg korisnika: - ulazni račun za robu od strane poslovnog korisnika iz Srbije (oslobođeno PDV-a prema članku 24 stavka 2. odlomak 1 V.A.T. LAW- tako piše na dokumentu) - ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Ispostava računa podizvođača kod građevinskih radova isporuke i ugradnje robe na gradilištuGarancija

3.9.2019, Vesna Varšava, dipl.oec, Izvor: Verlag Dashöfer
Izvođač iz EU kao podizvođač izvodi građevinske radove isporuke i ugradnje robe na gradilištu u RH. Za predmetne radove ispostavljena je ponuda koju smo platili. Kod ispostave računa podizvođača iz Njemačke kako postupiti po pitanju PDV- ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus
TOP 5

Članak 9. Stjecanje dobara u EUGarancija

1.1.2019, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Članak 9. >>Stjecanje dobara unutar Europske unije<< je stjecanje prava raspolaganja pokretnom materijalnom imovinom u svojstvu vlasnika, koju prodavatelj ili stjecatelj dobara ili druga osoba za njihov račun otpremi ili preveze ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018

Porezni tretman auto štete koja se pokriva iz osiguranja krivca za nastalu štetuGarancija

29.9.2017, dipl. oec. Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer
Pravna osoba ima osobno vozilo u evidenciji dugotrajne imovine. Za istu je porezni tretman svih nastalih troškova u omjeru 70:30 iz razloga što se za njegovo korištenje ne obračunava ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Članak 11. a),b),c) - Vrijednosni kuponiGarancija

1.1.2019, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) >>Vrijednosni kupon<< u smislu ovoga Zakona je instrument za koji postoji obveza da ga se prihvati kao naknadu ili djelomičnu naknadu za isporuku dobara ili usluga i kada su dobra ili usluge koji se isporučuju ili identitet njihovih ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018

Rokovi čuvanja poslovnih knjiga, isprava i dokumenataGarancija

7.2.2014, Porezni savjetnik mr. sc. Željko Marinac, Izvor: Verlag Dashöfer
Obveza i rokovi čuvanja poslovnih knjiga, isprava i dokumenata propisani su odredbama nekoliko zakona i pravilnika. Poslovne knjige, isprave i dokumente je potrebno čuvati zbog eventualnog nadzora poslovanja te naknadnog utvrđivanja porezne ili ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Obračun PDV-a na računu za putne troškoveGarancija

29.9.2017, Vedran Bradara dipl. oec., ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer
Trgovačko društvo nam je obavljalo parketarske radove i za to nam izdalo fakturu sa prijenosom porezne obveze po članku 75.st.3a, nakon toga nam je izdalo još jednu zasebnu fakturu za putne troškove Zagreb - Split, ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA

PDV za proračunske korisnike i neprofitne organizacije

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

Namjena seminara

Svrha seminara je potpuno savladavanje  načela oporezivanja PDV-om proračunskih  korisnika, škola  i neprofitnih organizacija. Poreznim obveznicima u smislu čl. 6 stavka 5. Zakona o PDV-u ne smatraju se tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima te  neprofitne osobe. Ta odredba je samo načelna.

Gospodarske transakcije koje obavljaju prethodno spomenuta tijela  i neprofitne osobe  često imaju  složene PDV implikacije.  Oni mogu postati porezni obveznici temeljem rješenja Porezne uprave, oni mogu djelovati u statusu malog poreznog obveznika, mogu  obavljati isporuke oslobođene PDV-a, ali i isporuke oporezive PDV-om, mogu stjecati dobra i usluge iz EU, mogu se pojaviti u ulozi poreznog obveznika u tuzemstvu ali i u drugim članicama EU. Svaka od navedenih situacija nameće poseban PDV tretman. Porezna uprava ima zaseban  Sektor za proračunski i financijski nadzor, koji zasigurno nakon  uvođenja europske pravne stečevine u hrvatski sustav PDV-a, ne tolerira nepoznavanje propisa i njihovu neispravnu primjenu.

Program seminara:

 • porezni položaj javnopravnih tijela 
 • presude Europskog suda C 288/07 i C 102/08
 • kada su neprofitne i proračunske pravne osobe obveznici PDV-a
 • kada se neprofitne i proračunske pravne osobe moraju registrirati za potrebe PDV-a
 • posebnosti pri isporuci dobara neprofitnih i proračunskih osoba
 • posebnosti pri stjecanju dobara neprofitnih i proračunskih osoba
 • PDV i promet nekretnina
 • E- račun
 • PDV evidencije
 • kada proračunska i neprofitna osoba mora dijeliti pretporez?
 • kada proračunska i neprofitna osoba mora vršiti ispravak pretporeza?
 • konačni obračun PDV-a

Predavač: 

Mira Ognjan mag.oec.

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: