Porezni kalendar
kolovoz 2019
PoUtSrČtPeSuNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Najskoriji događaj
18.8.2019 - FPO
Obrasci
Novosti 2019.
PRAKTIČNE INFORMACIJE
Najskoriji događaj
18.8.2019 - FPO
Tečajna listina HNB 17.8.2019
 1 EUR7,38 Kn (-0)
 1 USD6,66 Kn (+0,06)
 1 GBP8,1 Kn (+0,12)
 1 CZK0,29 Kn (+0,01)
 100 JPY6,26 Kn (+0,05)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3 600,00 kn 12 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj

 

ostalo
Najnovije

Smatraju li se troškovi službenog puta porezno priznatim troškovima?Garancija

13.8.2019, dipl. oec. Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer
1. Mora li na računima koji su plaćeni gotovinom, a koje radnici stavljaju u putni nalog kao poslovne troškove, biti navedena pravna osoba primatelj robe/usluge (naziv društva, adresa i ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Posebni postupak oporezivanja PDV-om putničkih agencijaGarancija

7.8.2019, dipl.oec Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer
Turistička agencija XY posluje u svoje ime i za svoj račun te primjenjuje posebni postupak oporezivanja. Turistička agencija bi nabavila osobna vozila i stavila bi ih na raspolaganje ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Porezna reforma- 4. krugGarancija

2.8.2019, Izvor: Verlag Dashöfer
Vlada Republike Hrvatske predstavila je planirane mjere za 4. krug poreznih rasterećenja u okviru porezne reforme. Vlada Republike Hrvatske predstavila je planirane mjere za 4. krug poreznih rasterećenja u okviru porezne reforme. Predstavljeni prijedlozi ...
cijeli tekst

PDV ID broj i tvrtka ponuditelj koja ima sjedište matične tvrtke izvan Republike HrvatskeGarancija

1.8.2019, Dijana Ivanković, voditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer
Mora li tvrtka ponuditelj imati otvoren PDV broj u Republici Hrvatskoj ukoliko je sjedište matične tvrtke van Republike Hrvatske? Smatramo da s poreznog stajališta na ponudi ne mora biti naveden PDV ID broj jer nisu ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Evidentiranje prometa za poduzeće registrirano u UKGarancija

29.7.2019, Vesna Varšava, bacc.oec, Izvor: Verlag Dashöfer
Vodim poduzeće koje je u UK registrano za potrebe PDV-a. Je li taj promet potrebno evidentirati i u prijavi PDV-a kod nas i ako da na kojoj poziciji PDV obrasca? Prema članku 173. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, porezni ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Obračun Pdv-a na računu za putne troškoveGarancija

23.7.2019, Vesna Varšava, bacc.oec, Izvor: Verlag Dashöfer
Mnogi poduzetnici kod ugovaranja poslovne suradnje dogovaraju pokriće putnih troškova od strane kupca dodatno, pogotovo ako se radi o obavljanju poslova u udaljenom mjestu. Ako je ugovorom definirano da kupac snosi dodatne troškove - ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Izuzimanje dobara i usluga PDVGarancija

17.7.2019, Vesna Varšava, bacc.oec, Izvor: Verlag Dashöfer
Sukladno članku 11. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost Narodne novine', br. 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19 isporukom dobara uz naknadu smatra se korištenje dobara koja ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Knjiženje sitnog inventaraGarancija

5.7.2019, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer
Molim vas za mišljenje kako da knjižim sljedeći poslovni događaj: Nabavili smo za potrebe uređenja poslovnog prostora 4 umjetničke slike(print na platnu) pojedinačne vrijednosti 1200,00 KN. Slike su nabavljene u ateljeu i za ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Knjiženje kala iznad dopuštenogGarancija

5.7.2019, Vesna Varšava, bacc.oec, Izvor: Verlag Dashöfer
Općenito, manjkovi dobara kojima posluje trgovačko društvo u određenim su okolnostima uobičajen poslovni događaj jer se manipulacijom materijalnim vrijednostima događa rasip, lom, kvar i drugi tehnološki gubici zbog obrade, dorade i ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Obračun financijskog leasinga usljed totalne šteteGarancija

5.7.2019, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer
Temeljem ugovora o financijskom leasingu teretnog vozila, plaćali smo mjesečne kamate na financiranje te glavnicu po otplatnom planu. U međuvremenu je došlo do totalne štete na vozilu, po kojem će leasing dobiti ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus
TOP 5

Račun za operativni leasingGarancija

19.2.2018, Mateja Maljković, ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer
Treba li iznos 50% iznosa PDV-a koji se ne može odbiti kod nabave automobila (npr. operativni leasing), u knjizi URA prikazati u koloni Pretporez - ne može se odbiti? Računi za operativni leasing od 01.01.2018. godine ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Knjiženje predujma poreza na dobitGarancija

18.9.2018, Tea Vrbka, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Zakon o porezu na dobit propisuje obvezu plaćanja predujma poreza na dobit mjesečno do kraja mjeseca za prethodni mjesec. Iznos mjesečnog predujma poreza na dobit se utvrđuje na osnovi podataka iskazanih u poreznoj prijavi za prethodno ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Članak 9. Stjecanje dobara u EUGarancija

1.1.2019, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Članak 9. >>Stjecanje dobara unutar Europske unije<< je stjecanje prava raspolaganja pokretnom materijalnom imovinom u svojstvu vlasnika, koju prodavatelj ili stjecatelj dobara ili druga osoba za njihov račun otpremi ili preveze ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2019 | 2018

Porezni tretman auto štete koja se pokriva iz osiguranja krivca za nastalu štetuGarancija

29.9.2017, dipl. oec. Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer
Pravna osoba ima osobno vozilo u evidenciji dugotrajne imovine. Za istu je porezni tretman svih nastalih troškova u omjeru 70:30 iz razloga što se za njegovo korištenje ne obračunava ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus

Članak 11. a),b),c) - Vrijednosni kuponiGarancija

1.1.2019, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) >>Vrijednosni kupon<< u smislu ovoga Zakona je instrument za koji postoji obveza da ga se prihvati kao naknadu ili djelomičnu naknadu za isporuku dobara ili usluga i kada su dobra ili usluge koji se isporučuju ili identitet njihovih ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: PDV aktualno | PDV aktualno Profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2019 | 2018
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA

PDV za proračunske korisnike i neprofitne organizacije

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

Namjena seminara

Svrha seminara je potpuno savladavanje  načela oporezivanja PDV-om proračunskih  korisnika, škola  i neprofitnih organizacija. Poreznim obveznicima u smislu čl. 6 stavka 5. Zakona o PDV-u ne smatraju se tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima te  neprofitne osobe. Ta odredba je samo načelna.

Gospodarske transakcije koje obavljaju prethodno spomenuta tijela  i neprofitne osobe  često imaju  složene PDV implikacije.  Oni mogu postati porezni obveznici temeljem rješenja Porezne uprave, oni mogu djelovati u statusu malog poreznog obveznika, mogu  obavljati isporuke oslobođene PDV-a, ali i isporuke oporezive PDV-om, mogu stjecati dobra i usluge iz EU, mogu se pojaviti u ulozi poreznog obveznika u tuzemstvu ali i u drugim članicama EU. Svaka od navedenih situacija nameće poseban PDV tretman. Porezna uprava ima zaseban  Sektor za proračunski i financijski nadzor, koji zasigurno nakon  uvođenja europske pravne stečevine u hrvatski sustav PDV-a, ne tolerira nepoznavanje propisa i njihovu neispravnu primjenu.

Program seminara:

 • porezni položaj javnopravnih tijela 
 • presude Europskog suda C 288/07 i C 102/08
 • kada su neprofitne i proračunske pravne osobe obveznici PDV-a
 • kada se neprofitne i proračunske pravne osobe moraju registrirati za potrebe PDV-a
 • posebnosti pri isporuci dobara neprofitnih i proračunskih osoba
 • posebnosti pri stjecanju dobara neprofitnih i proračunskih osoba
 • PDV i promet nekretnina
 • E- račun
 • PDV evidencije
 • kada proračunska i neprofitna osoba mora dijeliti pretporez?
 • kada proračunska i neprofitna osoba mora vršiti ispravak pretporeza?
 • konačni obračun PDV-a

Predavač: 

Mira Ognjan mag.oec.

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: