danas je 15.7.2024

Obrasci
Obrasci

Potvrda o obustavljenom porezu po odbitku

 

 

 

Potvrda o obustavljenom porezu po odbitku

Potvrda o obustavljenom porezu po odbitku

POREZNI POSTUPAK

 

 

 

Izjava fizičke osobe o stjecanju imovine

Izjava fizičke osobe o stjecanju imovine

Obrazac OPZ STAT 1

Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim računima

Prijava činjenica bitnih za oporezivanje

Prijava činjenica bitnih za oporezivanje

Zahtjev za obročnu otplatu odgođenih poreznih obveza

Zahtjev za obročnu otplatu odgođenih poreznih obveza

Zahtjev za poček otplate neplaćenih reprogramiranih obveza

Zahtjev za poček otplate neplaćenih reprogramiranih obveza

Zahtjev za reprogram poreznog duga za fizičke osobe

Zahtjev za reprogram poreznog duga za fizičke osobe

Zahtjev za reprogram poreznog duga za pravne osobe

Zahtjev za reprogram poreznog duga za pravne osobe

POREZ NA PROMET NEKRETNINA

 

 

 

Prijava PPN

Prijava prometa nekretnina

Zahtjev za ustupanje podataka JLS

Zahtjev za ustupanje podataka iz Evidencije prometa nekretnina

POREZ NA DOHODAK

 

 

 

Dobrovoljna prijava ino primitka

Dobrovoljna prijava ino primitka

DOH do 31.12.2022.

Prijava poreza na dohodak 

DOH za 2023.

Prijava poreza na dohodak 

DOH-Z do 31.12.2022.

Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti 

DOH-Z za 2023.

Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti 

INO-DOH

Izvješće o inozemnom dohotku rezidenta i tuzemnom neoporezivom dohotku nerezidenata, porezu na dohodak i prirezu

JOPPD do 31.12.2022.

Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja 

JOPPD od 1.1.2023.

Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja 

PO-SD za 2022.

Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak

PO-SD za 2023.

Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak

PO-SD-Z za 2022.

Izvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti

PO-SD-Z za 2023.

Izvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti

P-PPI za 2022.

Pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti 

P-PPI za 2023.

Pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti 

RPO obrazac

Prijava radi upisa u registar poreznih obveznika

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

 

 

 

Obrazac e-trgovina do 31.12.2022.

Obrazac e-trgovina do 31.12.2022.

Obrazac e-trgovina od 1.1.2023.

Obrazac e-trgovina od 1.1.2023.

Obrazac I-RA

Knjiga izdanih (izlaznih) računa

Obrazac PDV

Obrazac PDV

OBRAZAC PDV-S

Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije

Obrazac P-PDV

Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost

Obrazac PPO

Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze

Obrazac U-RA

Knjiga primljenih (ulaznih) računa

OBRAZAC ZP

Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice Europske unije

POREZ NA DOBIT

 

 

 

Prijava poreza na dobit

Prijava poreza na dobit

Obrazac PD-DOP

Izvješće o obvezi doprinosa s osnove obavljanja druge djelatnosti

OBRAZAC PD-NN

Prijava poreza na dobiti prema novčanom načelu 

Obrazac PD-PO

Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu

OBRASCI TZ

 

 

 

Obračun TZ 1 do 31.12.2022.

Obračun članarine turističkoj zajednici 

TZ 2 do 31.12.2022.

Obračun članarine turističkoj zajednici 

TZ 2 od 1.1.2023.

Obračun članarine turističkoj zajednici 

POREZ NA DOHODAK

 

 

 

JOPPD

Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja

DIVIDENDE

Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende

KAMATE

Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na kamate

LICENCE

Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na licence

OSTALI DOHODAK

Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u Republici Hrvatskoj

INO-DOH

Izvješće o inozemnom dohotku rezidenata i tuzemnom neoporezivom dohotku  nerezidenata, porezu na dohodak i prirezu

INO - DOH s komentarima

Izvješće o inozemnom dohotku rezidenata i tuzemnom neoporezivom dohotku  nerezidenata, porezu na dohodak i prirezu

RPO

Prijava radi upisa u registar poreznih obveznika

RPO-1

Prijava u registar poreznih obveznika – članak 57. stavak 2. Zakona

DOH-Z

Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti

PK

Kartica poreza na dohodak od nesamostalnog rada

POTVRDA

Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu

DI

Popis dugotrajne imovine

KPI

Knjiga primitaka i izdataka

KPR

Knjiga prometa

P-PPI

Pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti za 2023. godinu

P-PPI s komentarima

Pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti za 2023. godinu s komentarima

PO-SD

Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak

PO-SD za 2020. godinu

Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza nadohodak od __do__godini

PO-SD za 2021. godinu

Izvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti od __do _godini

PO-SD-Z

Izvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti

TO

Evidencija o tražbinama i obvezama

ZPP-DOH

Obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku za 2023. godinu

ZPP-DOH od 2017

Obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku

DMO

Podaci o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

PREMIJE OSIGURANJA

Podaci o porezno priznatim premijama osiguranja

DNR

Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada

DPOM

Potvrda o danima u međunarodnoj plovidbi

EP

Evidencija o prometu

EPOM

Evidencija o primicima od nesamostalnog rada

                     

ST

Podaci o isplaćenim stipendijama za akademsku godinu

    

 

IP

Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu

DOH Prijava poreza na dohodak POREZ NA DOBIT

PD

Prijava poreza na dobit 

PD-NN

Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu 

PD-PO

Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu

PD-PO za 2021. godinu

Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu

PD-IPO

Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama

PD-DOP

Izvješće o obvezi doprinosa s osnove obavljanja druge djelatnosti

POD-BIL

Bilanca

POD-RDG

Račun dobiti i gubitka

OBRAZAC DIVIDENDE

Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

OBRAZAC KAMATE

Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na kamate i slična davanja prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

OBRAZAC LICENCE


Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na licence i slična davanja prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

OBRAZAC OSTALA DJELA

Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u Republici Hrvatskoj, prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

PT

Prijava poreza po tonaži broda

PD-KID

Izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva (KID)

PD-NN za 2019

Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu za 2023. godinu

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

P-PDV

Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost

I-RA

Knjiga izdanih (izlaznih) računa

U-RA

Knjiga primljenih (ulaznih) računa

PDV

Prijava poreza na dodanu vrijednost za razdoblje

PDV-S

Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije

ZP

Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice EU

Isporuka NPS

Prijava za isporuke novog prijevoznog sredstva iz RH u drugu državu članicu

Stjecanje NPS

Prijava za stjecanje novog prijevoznog sredstva iz druge države članice EU

PDV-P

Zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost

PDV-F

Evidencija računa o prodanim dobrima radi povrata poreza na dodanu vrijednost u okviru putničkog prometa

PDV-H

Zahtjev za povrat poreza ovlaštenim tijelima za izvezena dobra

PDV-MI

Evidencija o prodanim dobrima na koje se primjenjuje poseban postupak oporezivanja marže

ZP-PDV

Zahtjev za povrat (tax refund form)

PDV-MU

Evidencija o nabavljenim dobrima u posebnom postupku oporezivanja marže

Izvješće PDV

Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a

Porezno zatupanje Porezno zastupanje u okviru postupka 42 i 63

INO PPO

Prijava za isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavka 2. Zakona

PPO

Prijenos tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze

DONH (20.6.2016.) Izvješće o obavljenim donacijama hrane Prilog 1 Zahtjev za izdavanje rješenja o plaćanju PDV-a pri uvozu dobara temeljem prijave PDV-a GP Potvrda o korištenju gotovinskog pologa ZGP Zahtjev za korištenje gotovinskog pologa MCP Prijava usluga međunarodnog cestovnog prijevoza putnika E-Trgovina E-trgovina

PDV I TROŠARINE

P-DIP

Zahtjev za povrat PDV-a i trošarine

IOU

Potvrda o pravu na izravno oslobođenje od plaćanja carine, PDV-a, trošarine i posebnog poreza pri uvozu

Potvrda

Potvrda o oslobđenju od plaćanja PDV-a i/ili trošarine

IO Izravno oslobođenje od plaćanja poreza

IOMV

Izravno oslobođenje za motorna vozila

KG

Kartica goriva ili izravno oslobođenje za pogonska goriva za motorna vozila

Obavijest

Obavijest o primitku trošarinskih proizvoda

Porez na promet nekretnina

PPN 2017

Prijava prometa nekretnina - Obrazac u nastavku koristite za isprave nastale u 2023. godini odnosno za odluke koje su postale pravomoćne u 2023. godini

JLS 2021

Zahtjev za ustupanje podataka jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Izjava

Izjava o revalorizacijskoj vrijednosti nekretnine za promete nekretnina nastale u 2023.

Posebni porezi i trošarine Posebni porez na kavu i bezalkoholna pića Obrazac_PUR Prijava za upis u registar posebnog poreza Obrazac_MI-K

Mjesečno izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim količinama te obračunatom posebnom porezu na kavu u sustavu odgode

Obrazac_MI-BAP

Mjesečno izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim količinama te obračunatom posebnom porezu na bezalkoholna pića u sustavu odgode

Obrazac_2a_MI-K

Mjesečno izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim količinama te obračunatom posebnom porezu na kavu izvan sustava odgode

Obrazac_2a_MI-BAP Mjesečno izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim količinama te obračunatom posebnom porezu na bezalkoholna pića izvan sustava odgode Obrazac_OBR-PP-K_BAP Zahtjev za obračun posebnog poreza Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila E-PAO Evidencija ugovora o obveznom osiguranju cestovnih motornih vozila, iznosu premija osiguranja od automobilske odgovornosti i poreznoj obvezi prema datumu dospijeća E-PKO Evidencija ugovora o kasko osiguranju cestovnih vozila, iznosu premija kasko osiguranja cestovnih vozila i poreznoj obvezi prema datumu dospijeća IZ-PAOKO Izvješće o obračunanom i plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i na premije kasko osiguranja cestovnih vozila Porez na potrošnju

PP-MI-PO

Mjesečno izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju

Porezni postupak

Izjava

Izjava fizičke osobe o izvorima stjecanja imovine

Prijava

Prijava činjenica bitnih za oporezivanje

Zahtjev 

Zahtjev za obročnu otplatu odgođenih poreznih obveza

Zahtjev 

Zahtjev za poček otplate neplaćenih reprogramiranih obveza

Zahtjev 

Zahtjev za reprogram poreznog duga za fizičke osobe

Zahtjev 

Zahtjev za reprogram poreznog duga za pravne osobe

Zahtjev

Zahtjev za ustupanje podataka iz Evidencije prometa nekretnina za kalendarsku godinu

OPZ-STAT-1

Obrazac OPZ-STAT-1

DOPRINOSI

INO PRE-DOP

Sporazum o preuzimanju obveze doprinosa

ROD-DOP

Prijava za upis u Registar obveznika doprinosa

IVO-DOP

Zahtjev za izbor više od propisane osnovice za obračun doprinosa

PRE-DOP

Zahtjev za odobrenje statusa preuzimatelja obveze plaćanja doprinosa

OK-DOP

Obavijest o izvršenom prijeboju tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće ili prava na isplatu naknade plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose

GOD-DOP

Potvrda o iznosima osnovica te doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

FPO

Izvješće o obračunanom i uplaćenom mjesečnom predujmu - prihodu po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u obračunskom razdoblju

FPO-K

Izvješće o obračunanom i uplaćenom mjesečnom predujmu - prihodu po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u obračunskom razdoblju

Igre na sreću

Obrazac br.1

Početno stanje

Obrazac br. 2

Završno stanje

Obrazac br. 3

Dotacija

Obrazac br. 4

Kredit

Obrazac br. 5

Obračun gotovine stola

Obrazac br. 6

Obračun napojnica

Obrazac br. 7

Tabela rezultata

Obrazac br. 8

Blagajnički izvještaj

Obrazac br. 9 

Izvještaj o održanom turniru

Obrazac br. 10

Dnevni obračun po pojedinom automatu

Obrazac br. 11

Obračun gotovine po pojedinom automatu za igre na sreću

Obrazac br.12

Blagajnički izvještaj

Obrazac br.13

Prilog 1 Skup dnevnih rezultata po pojedinom automatu i roulettu

Obrazac br.14

Popis stanja elektroničkih brojčanika po pojedinom automatu za igre na sreću

Obrazac br.15

Prilog 2 Popis stanja elektroničkih brojčanika po bet i win brojčanicima

Obrazac br.16

Popis stanja mehaničkih brojčanika

Obrazac br.17

NP-LI - Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja lutrijskih igara na sreću

Obrazac br.18

PD - LI - Konačno mjesečno izvješće o obračunanom porezu na dobitke od lutrijskih igara na sreću

Obrazac br.19

NP - ISC - Konačni mjesečni obračun nakande od priređivanja igara na sreću u casinima i održanih turnira

Obrazac br.20

Prilog 3 Izvješće o ostvarenom jack - pot dobitku

Obrazac br.21

NP - IK - Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara klađenja

Obrazac br.22

PD - IK - Konačno mjesečno izvješće o obračunanom porezu na dobitke od igara klađenja

Obrazac br.23

NP - ISA - Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću na automatima u automat klubu

Obrazac br.24

NP - ISAK Konačni mjesečni obračun naknade od prir. igara na sreću na automatima

Obrazac br.25

GN - ISC - Konačni obračun godišnje nakande za priređivanje igara na sreću u casinima -dodatak

Obrazac br.25

GN - ISC - Konačni obračun godišnje nakande za priređivanje igara na sreću u casinima

Obrazac br.26 ISK - Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara klađenja Obrazac br.26 ISK - Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara klađenja - dodatak Obrazac br.27 GN - ISA - Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na sreću na automatima Obrazac br.27 GN - ISA - Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na sreću na automatima - dodatak Obrazac br.28 Prilog 4 Izvješće o broju automata po lokacijama Osobni identifikacijski broj Zahtjev-OIB Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem osobnoga identifikacijskog broja Utvrđivanje rezidentnosti u porezne svrhe Obrazac TI Utvrđivanje promjene statusa rezidentnosti iz rezident u nerezident Republike Hrvatske Obrazac TU Utvrđivanje promjene statusa rezidentnosti iz nerezident u rezident Republike Hrvatske POVRAT POREZA PO ODBITKU NA KAMATE NA ŠTEDNJU Zahtjev za povrat poreza po odbitku na kamate na štednju Zahtjev za povrat poreza po odbitku na kamate na štednju Potvrda o obustavljenom porezu po odbitku Potvrda o obustavljenom porezu po odbitku Potvrda o neobustavljanju poreza po odbitku Potvrda o neobustavljanju poreza po odbitku

OSTALO

Fiskalizacija

Fiskalizacija

Prijava

Prijava

SR

Obračun spomeničke rente

KD

Obračun komorskog doprinosa

TZ 2

 TZ 2

OSTALO PDMO Podaci o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja Prijava za upis u registar obveznika posebnog poreza
Pristup članku imaju samo pretplatnici modula: 
%call_to_action_order_register

PREDNOSTI PRETPLATE

  • Više od 700 stručnih tekstova o svim područjima PDV-a nakon ulaska Hrvatske u EU
  • Pokrivene su sve teme vezane uz PDV: uvoz, izvoz, prijenos porezne obveze, porezne stope, oporezivanje usluga, mjesto oporezivanja, posebne postupke oporezivanja
  • Više od 100 odgovora na praktična pitanja zadovoljnih pretplatnika o najrazličitijim nedoumicama vezanima za PDV
  • Portal se svaki mjesec nadopunjuje novim, aktualnim tekstovima i stručnim odgovorima na pitanja pretplatnika
  • Pretplata uključuje i mogućnost postavljanja Vaših pitanja
  • Viši modul portala uključuje i mogućnost sudjelovanja u on-line seminarima i pregledavanje video seminara o temama vezanima za PDV
Registrirajte se u besplatne enovine
Input:
FREE WEBINARI ZA KORISNIKE

Trenutno nema online seminara, ali novi će biti dostupni uskoro.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 14.7.2024
 1 USD1,09 eur (0)
 1 GBP0,84 eur (0)
 1 CZK25,34 eur (0)
 100 JPY172,87 eur (0)
Druge valute

Porezna stopa

Porezni razred

Osnovica

(min 15%; max 23,60%) 

0,01 EUR do 4.200,00 EUR

do 4.200,00 EUR mjesečno (odnosno 50.400,00 eura godišnje)

(min 25%; max 35,40%)

iznad 4.200,00 EUR do neograničeno

iznad 4.200,00 EUR mjesečno (odnosno 50.400,00 eura godišnje)

Visinu poreznih stopa određuju predstavnička tijela jedinica lokalne uprave svojom odlukom, vodeći računa o minimalnim i maksimalnim stopama koje suza svaki porezni razred utvrđene u čl. 19.a  Zakona o porezu na dohodak  (Nar. nov., br. 115/16-114/23). Pri tome od 1.1.2024. godine vrijedi sljedeće:

Jedinica lokalne uprave

Osnovica do 4.200,00 EUR

Osnovica iznad 4.200,00 EUR

 

Niža stopa

Viša stopa

Općina

u granicama od 15% do 22%

u granicama od 25% do 33%

Grad s manje od 30.000 stanovnika

u granicama od 15% do 22,40%

u granicama od 25% do 33,60%

Grad s više od 30.000 stanovnika

u granicama od 15% do 23%

u granicama od 25% do 34,50%

Grad Zagreb

u granicama od 15% do 23,60%

u granicama od 25% do 35,40%

Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
On-line razgovor
Obrasci