danas je 16.6.2024

Input:

Zakon o PDV-u – izmjene

24.10.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o porezu na dodanu vrijednost je tijekom povijesti prošao kroz brojne izmjene i upravo iz tog razloga je cilj ovog članka dati čitatelju osnovne informacije o samim počecima, izmjenama kroz povijest i dati osvrt na posljednju izmjenu kroz koju Zakon prolazi uvođenjem eura u Republici Hrvatskoj od 01. siječnja 2023. godine.

Općenito o PDV-u u ovisnosti o uvođenju EUR-a

Porez na dodanu vrijednost je suvremeni oblik oporezivanja potrošnje i njegovo širenje je započelo šezdesetih godina 20. stoljeća. Porez na dodanu vrijednost se proširio svijetom i pojavljuje se u oko šezdesetak zemalja u svijetu. Prvi put se pojavio u Francuskoj. PDV je svefazni porez koji se obračunava u svakoj fazi proizvodno – prodajnog ciklusa za iznos dodane vrijednosti. Stope PDV-a u Republici Hrvatskoj iznose 25 %, 13 % i 5 %. PDV se pojavljuje u proizvodnom, dohodovnom i potrošnom obliku. Obračunava se kroz metode zbrajanja, metodu oduzimanja i kreditnu metodu. Načela kojima se oporezuju dobra putem PDV-a su načelo porijekla i odredišta robe, te se u Republici Hrvatskoj primjenjuje načelo odredišta robe prema kojem je izvoz oslobođen PDV-a.

U ovisnosti o PDV-u često se promatra i uvođenje EUR-a kao jedne od najznačajnijih izmjena koja ima direktan utjecaj na zakonodavstvo i sam PDV. Cilj uvođenja zajedničke valute je produbiti povezanost među državama članicama Europske unije i pospješiti iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog tržišta uz slobodno kretanje ljudi, robe, usluga i kapitala. Euro uklanja transakcijske troškove, unutar euro područja dokida međuvalutne promjene, a za članice euro područja koje velikim dijelom trguju s drugim članicama euro područja smanjuje izloženost valutnom riziku i olakšava trgovinu te povećava otpornost gospodarstava na krize. Euro pridonosi stabilnijim gospodarskim prilikama i rastu, većim investicijama i