danas je 15.7.2024

Input:

Usluga demontaže

23.3.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Odgovor:

Tvrtka  će izvršiti demontažu rashladne komore koju je montirana prije 2 godine. Koji je porezni tretman poreza na dodanu vrijednost za ovu uslugu prijenos porezne obveze ili trebaju zaračunati PDV-e? Elemente rashladne komore za sada nećembiti monitrani  već se predviđa prodaja iste. Kako