danas je 1.10.2023

Input:

Ugovor o najmu stana

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.14.23 Ugovor o najmu stana

Verlag Dashöfer

Peter Petrović iz _________________, ul. _________________ kbr. _________________, OIB _________________, kao najmodavac, 

(u nastavku teksta: najmodavac), s jedne strane,

i

"MO“ d.o.o.iz ____________, ul____________kbr____________, OIB ____________, zastupano po direktoru ____________, kao najmoprimac,

(u nastavku teksta: najmoprimac), s druge strane,

sklopili su u ____________, dana ____________, godine ovaj

UGOVOR O NAJMU STANA

Članak 1.

Ovaj ugovor odnosi se na najam stana u ________________________

(Napomena: ovdje je potrebno što preciznije definirati tj. opisati gdje se stan nalazi. Moguće je napisati "Ovaj ugovor odnosi se na najam stana u Zagrebu, Zagrebačka 123, kat: 8, stan br.: 24" ili "Ovaj ugovor odnosi se na najam stana u Zagrebu, Zagrebačka 123, upisan u zemljišne knjige Općinskog suda u Zagrebu, k.o. Grad Zagreb, poduložak br.: 23."

Stan koji se iznajmljuje ima energetski certifikat _____.

Članak 2.

Ugovorne strane utvrđuju da se predmetni stan sastoji od:

  • - Predsoblja površine   ____________________m kvadratnih,
  • - Kuhinja površine ____________________ m kvadratnih,
  • - Kupaonica površine ____________________ m kvadratnih,
  • - Sanitarni čvor površine ____________________ m kvadratnih,
  • - Tri spavaće sobe ukupne površine ____________________m kvadratnih,
  • - Terase ukupne površine