danas je 30.9.2023

Input:

Storniranje narudžbe

2.9.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Odgovor:

Kupac iz EU nam je izvršio storniranje narudžbe, mi smo robu proizveli, a kupac ju ne želi preuzeti. Možemo li kupcu fakturirati nakandu za storniranje narudžbe, odnosno naknadu za izgubljenu dobit ? Obračunava li se na ovu vrstu usluge PDV?

Kupcu može poslati račun za izgubljenu dobit. Uz račun se mora poslati dopis kao prilog računu u kojem se objašnjava naknada za izgubljenu dobit i poziva na