danas je 30.9.2023

Input:

Što kada obrt prodaje nekretninu fizičkoj osobi?

12.10.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Zbog ne plaćanja potraživanja obrt je ovrhom od fizičke osobe stekao nekretninu 2012.g. Plaćen je porez na nekretnine 5% i trošak legalizacije. Nekretnina nije korištena, jer je nedovršena Sada se pojavio kupac, fizička osoba zainteresirana za kupnju iste nekretnine. Mi smo u sustavu PDV, ali kupac nije. Jesmo li obavezni obračunati PDV ili se oporezuje porezom na nekretnine 4%?

Odgovor:

Iz pitanja se zaključuje da nekretnina nije stavljena u uporabu i da je upisana u poslovne knjige obrta. Prodavatelj u sustavu PDV-a, na izlaznom računu treba obračunati PDV po stopi 25% na nekretninu i pripadajuće zemljište ukoliko nekretnina nije stavljena u uporabu, neovisno da li je kupac fizička osoba ili obveznik PDV-a.

Mišljenje Porezne uprave Broj klase:410-01/14-01/2783, Urudžbeni broj:513-07-21-01/15-3:

​„Zaprimili smo elektroničkim putem upit podnositelja iz dostavnog popisa, vezano za lzmjene i dopune Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 143/2014) koji je u primjeni od 1. siječnja 2015. godine.

S obzirom da se predmetnim Zakonom definira što se smatra nekretninama, a što građevinskim zemljištem koje će ući u sustav naplate poreza na dodanu vrijednost, podnositelja upita zanima da li to znači da je uveden perez na nekretnine. lzmeđu