Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Rokovi čuvanja poslovnih knjiga, isprava i dokumenata

7.2.2014, , Izvor: Verlag Dashöfer

Obveza i rokovi čuvanja poslovnih knjiga, isprava i dokumenata propisani su odredbama nekoliko zakona i pravilnika. Poslovne knjige, isprave i dokumente je potrebno čuvati zbog eventualnog nadzora poslovanja te naknadnog utvrđivanja porezne ili druge obveze. Pri tome, poslovni subjekti imaju obvezu osigurati da svi podaci, u propisanim rokovima i u svako doba unutar primjerenog roka, budu raspoloživi i čitljivi.

OPĆI POREZNI ZAKON, koji je stupio na snagu 01. siječnja 2009. godine, propisuje da se evidencije i isprave o dnevnom gotovinskom prometu, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave te druge evidencije čuvaju se deset godina od početka tijeka zastare, ako posebnim propisom nisu propisani dulji rokovi. Ovaj rok se odnosi na isprave, poslovne knjige i evidencije nastale nakon 01. siječnja 2009. godine s obzirom da je Opći porezni zakon koji je bio u primjeni do tog datuma propisivao da se evidencije i isprave o dnevnom gotovinskom prometu moraju se čuvati najmanje tri godine, a ostale evidencije, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave najmanje do nastupa apsolutne zastare prava na utvrđivanje porezne obveze.

ZAKON O RAČUNOVODSTVU propisuje rokove čuvanja posebno za knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, godišnje financijske izvještaje i godišnje izvješće.

Knjigovodstvene isprave se čuvaju u slijedećim rokovima:

  1. isplatne liste, analitička evidencija o plaćama za koje se plaćaju obvezni doprinosi - trajno,

  2. isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glav?nu knjigu - najmanje jedanaest godina,

  3. isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige - najmanje sedam godina.

Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava iz točke 2. i 3. ovoga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige u koje su isprave unesene.

Knjigovodstvene isprave čuvaju se kao izvorne isprave, na nositelju elektroničkog zapisa ili nositelju mikrografske obrade.

Poslovne knjige se čuvaju u slijedećim rokovima:

  1. dnevnik i glavna knjiga - najmanje jedanaest godina,

  2. pomoćne knjige - najmanje sedam godina.

Rok čuvanja poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se iste odnose.

Poslovne knjige se moraju na kraju poslovne godine zaključiti. Ako se poslovne knjige vode kao elektronički zapis, glav?na knjiga se mora nakon zaključivanja na kraju poslovne godine zaštititi na način da u istoj nije moguća izmjena pojedinih ili svih njezinih dijelova ili listova, da je istu moguće u svakom trenutku otisnuti na papir i mora se potpisati elektroničkim potpisom sukladno propisu koji uređuje elektronički potpis ili se mora otiskati na papir i uvezati na način da nije moguća izmjena pojedinih ili svih

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: