danas je 10.12.2023

Input:

Razmjerni odbitak pretporeza

23.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Prilikom izrade PDV obrasca za 12/2022 i izvršene podjele pretporeza kod korisnika, izračunat je iznos godišnjeg razmjernog odbitka pretporeza od 20% za priznanje pretporeza. Molim odgovor, je li se navedeni postotak primjenjuje i kod pretporeza za stjecanje dobara i usluga unutar EU (reverse charge)?

Odgovor:

Razumijemo da prilikom predaje obrasca za 12/2022 i izvršene podjele pretporeza postavlja se pitanje primjene stope godišnje utvrđene podjele pretporeza.

Kako bi se utvrdilo na što se primjenjuje stopa, mišljenja smo da treba polaziti od samog izračuna oporezivih i neoporezivih transakcija radi čega odgovor dajemo u postupku utvrđivanja podjele pretporeza u nastavku koji se koristi kod izračuna predmetnog postotka i definira koje  vrste transakcija se uzimaju u izračun:

Podjela pretporeza

U slučaju da porezni obveznik koji ujedno obavlja oporezive isporuke i isporuke oslobođene PDV-a bez prava na odbitak pretporeza te koristi dobra i usluge u okviru svoje gospodarske djelatnosti za isporuke dobara i obavljanje usluga po kojima je dopušten odbitak pretporeza i za isporuke dobara i usluga po kojima je isključen odbitak pretporeza, treba iznose pretporeza podijeliti na dio koji se može odbiti i na dio koje se ne može odbiti sukladno članku 62. stavku 1. Zakona. Porezni obveznik mora utvrditi koje primljene isporuke dobara i usluga koristi za obavljanje isporuka za koje može odbiti pretporez, koje za obavljanje isporuka za koje ne može odbiti pretporez, a koje ne može pripisati isključivo jednim ili drugim. Porezni obveznik će podjelu ulaznog pretporeza provesti samo po ulaznim računima koji se odnose na nabavu dobara i usluga koja se koriste ujedno za obavljanje oporezivih i oslobođenih isporuka. Stoga će porezni obveznik po ulaznim računima koji se odnose isključivo na oporezive isporuke imati pravo odbitka pretporeza u ukupnom iznosu, po ulaznim računima koji se odnose isključivo na oslobođene isporuke neće uopće imati pravo na odbitak pretporeza dok će po ulaznim računima koji se odnose na oporezive i oslobođene isporuke obaviti podjelu pretporeza i imati pravo na odbitak pretporeza u iznosu koji se utvrđuje temeljem postotka izračunanog na godišnjoj razini.

Sukladno članku 62. stavku 2. i 3. Zakona iznos pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza izračunava se kao razmjerni dio na sljedeći način:

  1. a) u brojniku: ukupna vrijednost godišnjih isporuka (prometa), bez PDV-a, od transakcija za koje je dopušten odbitak pretporeza u skladu s odredbama ovoga Zakona, 
  2. b) u nazivniku: ukupna vrijednost godišnjih isporuka (prometa), bez PDV-a, od transakcija uključenih u