danas je 15.7.2024

Input:

Računanje godišnjeg razmjernog odbitka pretporeza

24.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

od 01.01.2023. počeli smo iznajmljivati jedan dio našeg poslovnog prostora u stambene svrhe. Izdavamo račun bez PDV i navedeno stavljamo u Obrazac PDV-a pod brojem I8. Naše pitanje glasi: kada i je li treba izračunati iznos godišnjeg razmjernog odbitka pretporeza, ili mi nismo u obvezi, ili smo nešto krivo razumjeli? Do sada smo imali sve izdane račune s PDV-om i PPO.

Odgovor:

Kako bi dali detaljan odgovor na Vaše pitanje, prvo ćemo se pozvati na relevantno porezno zakonodavstvo. Zakon o  porezu na dodanu vrijednost, člankom 40. , stavkom 1., točkom L) propisuje kako je najam prostora za