danas je 18.4.2024

Input:

Račun sa prijenosom porezne obveze (PPO)

7.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Zaprimili smo račun sa prijenosom porezne obveze (PPO) u obliku gotovinskog računa kao način plaćanja. Mi kao firma poslujemo samo preko transakcija. Možemo li predati račun Poreznoj upravi, iako je naznačeno da je način plaćanja gotovinom? Ili, da zatražimo da mijenjaju račun, tj. način plaćanja?

Odgovor:

U članku 75. st. 3. točki a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se tuzemni prijenos porezne