danas je 23.9.2023

Input:

Prodaja osobnih vozila nakon 1.1. 2018. i upravna pristojba na stjecanje rabljenih motornih vozila

15.1.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Od 01.01.2018. nastupile su promjene u oporezivanju osobnih automobila koje poduzetnici nabavljaju za potrebe poslovanja. Odredbe članka 61. stavka 1. točke a) Zakona o PDV-u  (NN 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, 143/14 , 115/16)  i članka 136. stavka 3. Pravilnika o PDV-u (NN 79/13, 85/13,160/13 i 35/14, 157/14,130/15, 1/17, 41/17 i 128/17) propisuju  da porezni obveznik ne može odbiti 50% pretporeza obračunatog za nabavu i najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući i nabavu svih dobara i usluga u vezi s osobnim automobilima. Tako  obveznici PDV-a ponovo imaju pravo na odbitak 50% pretporeza prilikom nabave osobnog automobila. Svaka daljnja prodaja osobnih automobila za koje je korišten odbitak pretporeza postaje oporeziva PDV-om.

Porezno priznati troškovi osobnih automobila smanjili su se u 2018. godini sa 70% na 50%  u smislu Zakona o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16 i 150/6). 

Nakon 1.1. 2018. kod prodaje osobnog automobila ima nekoliko mogućih situacija:

a) Prodaja vozila nabavljenih nakon 01.01.2018. oporeziva  je PDV-om sa stopom od 25%. Naime, stjecanjem prava na odbitak pretporeza paralelno nastupa i obveza zaračunavanja PDV-a prilikom prodaje vozila. Isto vrijedi i za vozila nabavljena prije 01.01.2018., ukoliko je vozilo kupljeno od prodavatelja koji nije u sustavu PDV-a. Uglavnom se radi o rabljenim vozilima nabavljenim od građana ili poduzetnika koji nisu u sustavu PDV-a.

b) Prodaja vozila nakon 01.01.2018. oslobođena je PDV-a ako su ista nabavljena u razdoblju 01.03.2012.-31.12.2017., kada nije postojala mogućnost korištenja pretporeza na nabavu osobnih vozila. Na fakturi se navodi napomena: Oslobođeno PDV-a prema čl. 27. prijelaznih i završnih odredbi Zakona o PDV-u.  Kupac