danas je 18.4.2024

Input:

Priznavanje pretporeza po računima dobavljača koji obračunavaju PDV po naplaćenoj naknadi

27.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.02.2.4 Priznavanje pretporeza po računima dobavljača koji obračunavaju PDV po naplaćenoj naknadi

dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije

Nedoumice su vezane uz promjene u svezi s priznavanjem prava na odbitak pretporeza po računima koje primamo od dobavljača koji PDV plaćaju prema