Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Primjena praga stjecanja dobara

24.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.02.2.6 Primjena praga stjecanja dobara

Mateja Maljković, ovlašteni revizor

Pitanje:

Kako se primjenjuju pragovi stjecanja (u slucaju da isporuke dobara budu više od tih pragova) od 77.000 kn i 270.000 kn u odnosu na mjesta isporuke?

Odgovor:

Prag stjecanja dobara sastoji se od ukupne vrijednosti stjecanja dobara iz drugih država članica koji treba platiti ili koji je plaćen u državi članici u kojoj je započela otprema ili prijevoz tih dobara.

Do praga stjecanja od 77.000 kn, PDV na obavljenu isporuku dobara će obračunati porezni obveznici iz druge države članice prema propisima te države. Nakon što se prošao prag stjecanja, PDV se obračunava i plaća u Hrvatskoj.

Napominjem da se 15 dana prije stjecanja dobara, čijom će se ukupnom vrijednosti prijeći 77.000,00 kn, nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnosi Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost radi dodjele PDV identifikacijskog broja. Dodijeljeni PDV identifikacijski broj dostavit će dobavljaču odnosno isporučitelju iz druge države članice, a isporučitelj na obavljenu isporuku dobara neće zaračunati PDV svoje države, već će društvo koje stječe biti obvezno u Hrvatskoj obračunati i platiti PDV na stjecanje dobara.

Strani porezni obveznici prilikom isporuka dobara građanima i osobama koje nisu porezni obveznici u Republici Hrvatskoj na isporučena dobara će obračunavati PDV u svojoj državi dok ne prijeđu prag isporuke u iznosu od 270.000,00 kuna. Nakon što prijeđu prag isporuke u iznosu od 270.000,00 kuna obračunavat će hrvatski PDV.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost članak 13. navodi:

„(1) Mjestom isporuke dobara koja otprema ili prevozi isporučitelj, kupac ili treća osoba, smatra se mjesto gdje se dobra nalaze na početku otpreme ili prijevoza do kupca.
(2) Ako je mjesto iz kojeg se dobra otpremaju ili prevoze treće područje ili treća zemlja, tada se mjestom isporuke dobara koju obavi uvoznik, kao i mjestom bilo koje naknadne isporuke tih dobara, smatra država članica uvoza.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, mjestom isporuke dobara koja isporučitelj ili druga osoba za račun isporučitelja otpremi ili preveze iz države članice koja nije država članica u kojoj završava otprema ili prijevoz, smatra se mjesto gdje se dobra nalaze u trenutku kad otprema ili prijevoz kupcu završava ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) dobra su isporučena poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a čija stjecanja dobara unutar Europske unije nisu predmet oporezivanja PDV-om prema članku 5. stavku 1. točkama a) i b) ovoga Zakona, ili bilo kojoj drugoj osobi koja nije porezni obveznik,
b) ne radi se o isporuci novih prijevoznih sredstava iz članka 4. stavka 3. ovoga Zakona ili isporuci dobara nakon njihovog sastavljanja ili postavljanja sa ili bez probnog rada, koju obavi isporučitelj ili druga osoba za njegov račun.

(4) Kad su isporučena dobra prema stavku 3. ovoga članka otpremljena ili prevezena s trećeg područja ili iz treće zemlje i ako ih isporučitelj uvozi u državu članicu koja nije država članica u kojoj otprema ili prijevoz završava, smatra se da su ona otpremljena ili prevezena iz države članice uvoznice.
(5) Stavci 3. i 4. ovoga članka ne primjenjuju se

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: