danas je 23.9.2023

Input:

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 35/14)

26.11.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

27.4 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 35/14)

Narodne Novine

Na temelju članka 140. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/2013, 99/2013 – Rješenje USRH, 148/2013 i 153/2013 – Rješenje USRH) ministar financija donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj