danas je 30.9.2023

Input:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 128/17)

26.11.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

27.9 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 128/17)

Narodne Novine

Na temelju članka 140. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16), ministar financija donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 79/13, 85/13,