Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Povrat PDV-a iz država članica EU (VAT Refund)

20.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.02.1.2 Povrat PDV-a iz država članica EU (VAT Refund)

Maja Hleb, dipl.oec., stalni sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije

Člankom 15. Direktive Vijeća 2008/09/EZ od 12.02.2008. godine o utvrđivanju detaljnih pravila za povrat poreza na dodanu vrijednost, predviđenih u Direktivi 2006/112/EZ, poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan u državi članici povrata, već u drugoj državi članici („Službeni list Europske unije” 09 Sv.1-https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0009) propisana je mogućnost povrata PDV-a za porezne obveznike kada im PDV obračuna porezni obveznik iz druge države članice EU (eng. VAT Refund).

Člankom 74. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine” broj 73/13 do 121/19) propisano je da porezni obveznici sa sjedištem, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u Republici Hrvatskoj mogu ostvariti povrat PDV-a iz druge države članice EU pod određenim uvjetima.

Povrat PDV-a iz druge države članice EU može ostvariti porezni obveznik PDV-a u Republici Hrvatskoj:

  • koji ne obavlja isključivo oslobođene isporuke dobara i usluga (isporuke za koje nije dopušten odbitak pretporeza),

  • koji nije mali porezni obveznik u smislu Zakona o PDV-u.

Zahtjev za povrat PDV-a iz druge države članice EU hrvatski porezni obveznici podnose putem elektroničkog portala Porezne uprave RH na web stranici https://www.porezna-uprava.hr/PdviEu/Stranice/Povrat-pdv-a-EU.aspx. Na istoj web stranici objavljena je i Uputa o povratu PDV-a, Priručnik za krajnje korisnike sustava za povrat PDV-a – podnositelje zahtjeva, Web servis za Povrat PDV-a iz EU – specifikacija za integraciju te Najčešće postavljena pitanja – VAT Refund.

Zahtjev za povrat PDV-a podnosi se najkasnije do 30. rujna kalendarske godine koja slijedi nakon razdoblja povrata iz članka 68. stavka 2. točke 2. Zakona o PDV-u. Zahtjev se smatra podnesenim samo ako je podnositelj zahtjeva popunio sve potrebne podatke za povrat PDV-a. Porezna uprava RH podnositelju zahtjeva bez odgađanja dostavlja elektroničku potvrdu o primitku zahtjeva.

​Člankom 149. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine” broj 73/13 do 1/20) propisano je da zahtjev za povrat PDV-a putem elektroničkog sustava Porezne uprave može podnijeti podnositelj zahtjeva (hrvatski porezni obveznik) ili njegov opunomoćenik. Zahtjev se podnosi isključivo za razdoblje u kojem je podnositelj zahtjeva bio upisan u Registar obveznika PDV-a u RH.

Porezna uprava RH prosljeđuje primljeni zahtjev za povratom PDV-a Poreznoj upravi države članice od koje se traži povrat PDV-a. Porezna uprava države članice povrata PDV-a donosi rješenje o povratu, koje dostavlja Poreznoj upravi RH, a koje po primitku Porezna uprava RH prosljeđuje poreznom obvezniku-podnositelju zahtjeva. Sva navedena komunikacija

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: