Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Postupak plaćanja računa u inozemstvo

17.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.05.2.7 Postupak plaćanja računa u inozemstvo

Mateja Maljković, ovlašteni revizor

Možete li mi pojasniti postupak plaćanja računa u inozemstvo? Dakle, uplata na račun koji je u inozemstvu sa školskog računa?

Svaka banka daje detaljnu uputu o ispunjavanju virmana za plaćanje računa u inozemstvo što se može pronaći na internet stranici odabrane banke. Ovisno da li zadajete nalog za plaćanje internetom ili osobno u poslovnici banke, uputa za plaćanje može imati manje ili više elemenata.

Niže dajem uputu Zagrebačke banke koja objašnjava svaku rubriku na virmanu no predlažem da vidite upute o plaćanju koje je zadala Vaša banka. Te upute mogu sadržavati i objašnjenje koraka u internet bankarstvu.

1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA ZA PLAĆANJE

Ime i prezime podnositelja naloga za plaćanje: Unosi se ime i prezime podnositelja naloga za plaćanje u inozemstvo.

Telefon za kontakt: Unosi se broj telefona za kontakt.

E-adresa za kontakt: Unosi se preferirana e-adresa koja je odabrana za e-adresu za kontaktiranje s e-poslovnicom.

Datum podnošenja naloga za plaćanje: Unosi se datum zadavanja naloga za plaćanje u inozemstvo.

2. PODACI O PLATITELJU – VLASNIKU RAČUNA S KOJEG SE OBAVLJA PLAĆANJE

Ime i prezime platitelja: Unosi se podatak o imenu i prezimenu vlasnika računa s kojeg se obavlja plaćanje.

Adresa platitelja: Unosi se podatak o adresi vlasnika računa s kojeg se obavlja plaćanje.

Broj računa (IBAN) platitelja: Unosi se broj računa s kojeg se obavlja plaćanje u IBAN formatu.

Valuta terećenja računa platitelja: Unosi se valuta za plaćanje

3. PODACI O

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: