Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Postupak plaćanja računa u inozemstvo

17.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.05.2.7 Postupak plaćanja računa u inozemstvo

Mateja Maljković, ovlašteni revizor

Možete li mi pojasniti postupak plaćanja računa u inozemstvo? Dakle, uplata na račun koji je u inozemstvu sa školskog računa?

Svaka banka daje detaljnu uputu o ispunjavanju virmana za plaćanje računa u inozemstvo što se može pronaći na internet stranici odabrane banke. Ovisno da li zadajete nalog za plaćanje internetom ili osobno u poslovnici banke, uputa za plaćanje može imati manje ili više elemenata.

Niže dajem uputu Zagrebačke banke koja objašnjava svaku rubriku na virmanu no predlažem da vidite upute o plaćanju koje je zadala Vaša banka. Te upute mogu sadržavati i objašnjenje koraka u internet bankarstvu.

1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA ZA PLAĆANJE

Ime i prezime podnositelja naloga za plaćanje: Unosi se ime i prezime podnositelja naloga za plaćanje u inozemstvo.

Telefon za kontakt: Unosi se broj telefona za kontakt.

E-adresa za kontakt: Unosi se preferirana e-adresa koja je odabrana za e-adresu za kontaktiranje s e-poslovnicom.

Datum podnošenja naloga za plaćanje: Unosi se datum zadavanja naloga za plaćanje u inozemstvo.

2. PODACI O PLATITELJU – VLASNIKU RAČUNA S KOJEG SE OBAVLJA PLAĆANJE

Ime i prezime platitelja: Unosi se podatak o imenu i prezimenu vlasnika računa s kojeg se obavlja plaćanje.

Adresa platitelja: Unosi se podatak o adresi vlasnika računa s kojeg se obavlja plaćanje.

Broj računa (IBAN) platitelja: Unosi se broj računa s kojeg se obavlja plaćanje u IBAN formatu.

Valuta terećenja računa platitelja: Unosi se valuta za plaćanje

3. PODACI O PRIMATELJU PLAĆANJA

Naziv primatelja: Unosi se podatak o nazivu / imenu i prezimenu primatelja plaćanja.

Adresa primatelja: Unosi se podatak o adresi primatelja plaćanja.

Država primatelja: Unosi se podatak o državi primatelja plaćanja.

IBAN ili broj računa primatelja: Unosi se broj računa primatelja plaćanja u inozemstvu (u korist kojeg se obavlja plaćanje) u formatu:

IBAN – duljine maksimalno 34 znaka; prva dva znaka predstavljaju slovnu oznaku zemlje/države banke primatelja plaćanja ili

broj računa primatelja plaćanja u formatu različitom od IBAN formata (prema instrukciji primatelja plaćanja).
Naziv banke primatelja: Unosi se naziv banke primatelja.

Država banke primatelja: Unosi se država banke primatelja.

SWIFT/BIC: Unosi se podatak o BIC (SWIFT) oznaci banke primatelja plaćanja u inozemstvu.

4. PODACI O PLAĆANJU

Oznaka hitnosti (DA/NE): Unosi se podatak DA za odabir hitnog plaćanja i NE ako klijent želi obavljanje redovite transakcije.

Usluga hitnog plaćanja u valuti EUR podrazumijeva da će Banka najkasnije u roku od 30 minuta od vremena zaprimanja naloga uputiti nalog u međubankarski sustav plaćanja. Nalozi za hitna plaćanja mogu se inicirati samo radnim danom do 13 sati, pri čemu nije moguće zadavanje s datumom izvršenja u budućnosti. Odabirom opcije hitnog plaćanja naplaćuje se naknada po posebnoj tarif.

Valuta i iznos plaćanja: Unosi se valuta za plaćanje a za iznos plaćanja unosi se iznos s dvije decimale.

Opis plaćanja: Unosi se podatak o opisu/svrsi plaćanja u slobodnoj formi (tekstualno ili numerički).

Troškovna opcija (OUR ili SHA): Unosi se oznaka OUR ili SHA.

OUR – platitelj snosi sve troškove.

SHA – i primatelj i platitelj snose troškove

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: