danas je 25.5.2024

Input:

Postupak izvoza i potrebni dokazi za oslobođenje plaćanja poreza na dodanu vrijednost

9.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

Odredbama članka 45. stavka 1. točka 1. Zakona o PDV-u propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene isporuke dobara koja iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze isporučitelj ili neka druga osoba za njegov račun izvan Europske unije.

Kako bi prodavatelj odobrio navedeno oslobođenje  PDV-a pri izvozu, on mora imati dokaz da su dobra uistinu izvezena. Izvozne isporuke  iskazuju se u prijavi poreza na dodanu vrijednost na Obrascu PDV, pod točkom I.9. (Izvoz dobara). Isto vrijedi i u slučaju kada se dobra iz Hrvatske izvoze u treću zemlju preko teritorija druge članice EU. Ako prodavatelj robe nije ujedno i izvoznik robe tada on ima znatno manju mogućnost kontrole nad kretanjem navedene robe. U tom slučaju, prije nego li se on kao prodavatelj pozove na čl. 45. stavak 1. Zakona o PDV-u, on     mora biti siguran kako i kada će roba napustiti  Republiku  Hrvatsku odnosno Europsku Uniju. Ukoliko kupac robe (izvoznik)  nema sigurne dokaze o izvozu predmetne robe,   poželjno je od njega zatražiti depozit u visini svote  PDV-a, koji mu se može vratiti po primitku nedvojbenih  dokaza o  izvozu.

Članak 108. Pravilnika o PDV-u propisuje  da je dokaz o  obavljenoj izvoznoj isporuci (izvozu) izvozna  carinska deklaracija. Kad se kao carinska deklaracija koristi elektronska deklaracija dokazom da je obavljeno izvozno carinjenje i da je dobro napustilo carinsko područje Europske unije smatra se elektronska poruka IE599 iz automatiziranog sustava izvoza (ECS sustava), a u slučajevima kada se u skladu s carinskim propisima koristi