Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Porezni tretman isplate dobiti pravnim osobama nerezidentima u 2021.godini

2.8.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Bez obzira isplaćuje li se dobit pravnoj ili fizičkoj osobi, potrebno je najprije donijeti Odluku o rasporedu ili isplati dobiti (potpisuje predsjednik skupštine ili vlasnik, ovisno što je primjenjivo), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

U skladu sa čl. 31. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04-138/20; nadalje Zakon o PD-u) te čl. 49.-51. i 51.b Pravilnika o porezu na dobit (Nar.nov., br. 95/05-1/21; nadalje Pravilnik o PD-u), isplata udjela u dobiti koje tuzemni isplatitelj plaća nerezidentu pravnoj osobi oporeziva je porezom po odbitku. Naime, porez po odbitku predstavlja porez kojim se oporezuje dobit koju ostvari nerezident u Republici Hrvatskoj. ,

Porezna osnovica poreza po odbitku je bruto iznos naknade koju tuzemni isplatitelj plaća nerezidentu - inozemnom primatelju, a porezni obveznik poreza po odbitku je isplatitelj, tj. isplatitelj je dužan obračunati, obustaviti i uplatiti porez po obitku u trenutku plaćanja. Prema tome, za iznos poreza po odbitku umanjuje se naknada koja se isplaćuje inozemnom primatelju. Tuzemni isplatitelj mora dostaviti Poreznoj upravi, istovremeno s predajom porezne prijave poreza na dobit, pregled svih isplaćenih naknada s podacima o nazivu inozemnog primatelja, datumu i iznosu isplate i plaćenom porezu, kao i primijenjenoj stopi poreza po odbitku (čl.49.st.8.Pravilniks o PD-u). 

Nadalje, na zahtjev nerezidenta, ispostava Porezne uprave koja je mjesno nadležna prema sjedištu isplatitelja izdati će potvrdu o porezu plaćenom u Republici Hrvatskoj, a za svrhu uračunavanja poreza u ukupnu poreznu obvezu u domicilnoj državi inozemnog primatelja naknade. 

Porez po odbitku za dividende i udjele u dobiti plaća se:

a) po stopi do 10%, osim ako je sklopljenim međunarodnim ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja drukčije uređeno. Naime, sukladno čl-51. st. 1. Pravilnika o PD-u, kada se primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, porez po odbitku se obračunava, obustavlja i plaća na način određen ugovorom i Zakonom o PD-u.

b) po stopi od 20% ako se isplata vrši osobama koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave odnosno nadzora poslovanja u državama koje se nalaze na EU popisu nekonekooperativnih

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: