Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Porezni obveznici i izlazak iz sustava PDV-a

29.8.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.03.2.2 Porezni obveznici i izlazak iz sustava PDV-a

Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Naš korisnik (obveznik poreza na dohodak) obračunava PDV prema naplaćenim naknadama. 2015. godine ušao je u sustav PDV-a po sili zakona. Namjerava zatražiti izlazak iz sustava PDV-a u 2020.godini. Sukladno čl. 186 st.12 Pravilnika o PDV-u isporuke obavljene i nenaplaćene prije prijelaza, potrebno je uključiti u zadnju prijavu PDV-a. Odnosno prikazati PDV za ispostavljene račune koji još nisu naplaćeni, te priznati pretporez na primljene račune koji nisu još plaćeni do 31.12.2019. godine. Je li došlo do nekih izmjena vezano za postupak izlaska iz sustava PDV-a poreznih obveznika koji obračunavaju PDV prema naplaćenim naknadama?

Vezano uz iskazivanje obveze za PDV i priznavanje pretporeza za obveznike koji obračunavaju PDV prema naplaćenim naknadama, nije bilo izmjena, te vrijedi onako kako ste naveli u upitu.

Dakle, za izlazak iz sustava PDV-a (pri čemu obveznik i dalje nastavlja obavljati svoju registriranu djelatnost), vrijedi sljedeće: ako je obveznik u sustav PDV-a bio upisan po sili zakona à ako su isporuke dobara/usluga u prethodnoj kalendarskoj godini bile manje od 300.000 kn, pisani zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a mora se predati Poreznoj upravi najkasnije do 15. siječnja tekuće godine (čl. 186. st. 5. Pravilnika o PDV-u; Nar. nov., br. 79/13-1/19).

Na kraju poslovne godine potrebno je provesti određene radnje, i to:

-u poreznim evidencijama evidentirati izlazne račune

-izvršiti ispravak pretporeza za dugotrajnu imovinu i nekretnine za koju je korišten pretporez (ako je račun plaćen, a nije prošlo 5, odnosno 10 godina) – naime, prema čl. 140. st. 8. Pravilnika o PDV-u potrebno je provesti ispravak pretporeza, ako nije isteklo razdoblje ispravka

-izvršiti ispravak pretporeza za zalihe za koje je korišten pretporez – čl. 65.a Zakona o

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: