danas je 18.4.2024

Input:

Porezne novosti travanj – lipanj 2023

6.7.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

U ovom pregledu cilj je čitatelju kroz objave u Narodnim novinama dati kratak pregled novosti u razdoblju od travnja do lipnja 2023. godine kronološkom redom po objavama kako bi se potaknulo čitatelje na ažurno praćenje novina koje se događaju iz mjeseca u mjesec na planu poreznih propisa.

Pregled poreznih novina travanj – lipanj 2023

Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika

Pravilnikom se radi zaštite zdravlja, sigurnosti i razvoja maloljetnika, uređuje način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika, rokovi u kojima se mora ponoviti utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, sadržaj i način izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti i druga pitanja važna za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika. Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. lipnja 2023.

Dodatak I o izmjenama i dopunama KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA sklopljenog dana 11. travnja 2022. godine

Dana 26. travnja sklopljen je Dodatak I. Kolektivnog ugovora ugostiteljstva.

Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

U razdoblju od 1. do 30. lipnja primjenjuju se sljedeće visine trošarina: – Bezolovni motorni benzin 406,00 EUR/1000 l – Dizelsko gorivo 353,00 EUR/1000 l – Loživo ulje 21,00 EUR/1000

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o porezu na dohodak

Pravilnikom je zamijenjen Prilog 3. Obrasca JOPPD. Novi Prilog 3. sadrži jednu novu oznaku u odnosu na prethodni, a riječ je o oznaci 0014 - Primici po osnovi plaće utvrđene na temelju rješenja Državnog inspektorata Republike Hrvatske sukladno Zakonu o suzbijanju neprijavljenoga rada.

Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Objavljeni su novi popisi proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskih korisnika državnoga proračuna, izvanproračunskih korisnika državnoga proračuna i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Odluka o visini izuzetih novčanih sredstava od ovrhe za 2023. godinu

Odlukom se propisuje visina izuzetih novčanih sredstava od ovrhe koja su nužna obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koje posjeduje žive životinje radi osiguravanja održivosti osnovnih aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno za opskrbu hranom i druge skrbi za životinje. Izuzeta novčana sredstva propisuju se u visini dostatnoj na mjesečnoj razini za podmirenje uzdržnih potreba hrane i lijekova za životinje evidentirane u nadležnim registrima po grlu za goveda i kopitare, po grlu za svinje, po grlu za ovce i koze te po kljunu za perad za 2023. godinu. Vrijednosti izuzetih novčanih sredstava od ovrhe iznosi za: 1. goveda i kopitare (po grlu): 182,00 € 2. svinje (po grlu): 52,00 € 3. ovce i koze (po grlu): 39,00 € 4. perad (po kljunu): 6,00 €. Ova Odluka stupa na snagu 1. lipnja 2023. godine.

 

Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

Ovim Dodatkom Kolektivnom ugovoru utvrđeno je pravo na regres i uskrsnicu za službenike i namještenike. Ovaj Dodatak Kolektivnom ugovoru se primjenjuje od 1. lipnja 2023..

 

Dodatak II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

Ovim Dodatkom Temeljnom kolektivnom ugovoru utvrđena je visina i pravo na isplatu regresa i uskrsnice za zaposlenike u javnim službama. Ovaj Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru se primjenjuje od 1. lipnja 2023..

 

Zakon o izvanparničnom postupku

Zakonom se uređuju pravila na temelju kojih sud i javni bilježnik, kad je to ovim Zakonom ili drugim zakonom koji sadrži odredbe o izvanparničnom postupku određeno, postupaju u rješavanju izvanparničnih stvari. Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje primjena pravnih pravila Zakona o sudskom vanparničnom postupku i prestaje važiti Zakon o proglašenju nestalih osoba