danas je 30.9.2023

Input:

Porez na dodanu vrijednost

15.12.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

28.16 Porez na dodanu vrijednost

Porezna Uprava

Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom o tome da li je zbog sadašnje krizne situacije omogućeno da se na donaciju dezinficijensa ne plaća porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). Predmetni porezni obveznik u upitu je naveo da u proizvodnji koriste vinsku bazu iz koje se može proizvesti dezinficijens, te bi kako navode isti donirali lokalnoj zajednici i Crvenom križu.

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno odredbama članka 4. stavaka 1. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz