danas je 18.4.2024

Input:

Porez na dodanu vrijednost

24.11.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.22.1.2 Porez na dodanu vrijednost

Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlaštena porezna savjetnica

Regulatorni okvir

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Iznosi pragova iskazani u eurima i centima zaokruženi su na cijele brojeve:

-"mali" porezni obveznici koji su tijekom 2023. godine ostvarili vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u svoti većoj od 40.000,00 eura obvezni su se od 1. siječnja 2024. godine upisati u registar obveznika PDV-a,

- primjerice ako porezni obveznik tijekom prosinca 2023. ostvari vrijednost isporuka u svoti većoj od 39.816,84 eura, ali ne većoj od 40.000,00 eura, nije obvezan upisati se u registar obveznika PDV-a,

- porezni obveznici koji u 2023. godini ne ostvare isporuke (koje ulaze u prag) veće od 40.000,00 eura, mogu do 15. siječnja 2024. godine podnijeti zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a nadležnoj ispostavi Porezne uprave, osim ako su dobrovoljno (na vlastiti zahtjev) upisani u registar obveznika PDV-a i nije protekao rok od tri kalendarske godine od ulaska u sustav PDV-a,

- zahtjev za tromjesečno podnošenje Obrasca PDV u 2024. godini mogu predati svi porezni obveznici koji u 2023. godini ostvare vrijednost isporuka dobara i usluga, uključujući PDV, manju od 110.000,00 eura najkasnije do 15. siječnja 2024. godine (tromjesečni obveznici PDV-a i nadalje ne mogu biti porezni obveznici koji obavljaju transakcije unutar EU-a).

Umanjenje porezne osnovice zbog