danas je 15.7.2024

Input:

Podsjetnik: Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a (2019. godina)

28.12.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Problematika ulaska i izlaska iz sustava PDV-a nije nova materija, no najčešće se to pitanje aktualizira krajem svake kalendarske godine. Pritom je bitno imati na umu novosti kao i određena pravila. O aktualnim detaljima vezanim uz ulazak i izlazak iz sustava PDV-a za 2019. godinu više u nastavku.

1. PRAG ULASKA / IZLASKA IZ SUSTAVA PDV

Sukladno članku 90. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13-106/18, dalje: Zakon o PDV), malim poreznim obveznikom smatra se pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini nije bila veća od 300.000,00 kuna.

Dakle, prag ulaska i izlaska iz sustava PDV se nije mijenjao i iznosi 300.000,00 kuna (bez PDV-a), pa se u tom smislu nije ništa mijenjalo u odnosu na prethodnu, 2018., godinu.

Znači mali porezni obveznici koji su u 2018., ostvarili isporuke dobara i usluga u vrijednosti većoj od 300.000,00 kuna po sili zakona moraju ući u sustav PDV-a (O prometima koji ulaze u tih 300.000,00 kuna govorimo u nastavku). Rok za ulazak u sustav PDV-a je 15. siječnja 2019.

Također, oni porezni obveznici koji primjenjuju redovni postupak oporezivanja, a ostvarili su promet