Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Podsjetnik: Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a (2019. godina)

28.12.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Problematika ulaska i izlaska iz sustava PDV-a nije nova materija, no najčešće se to pitanje aktualizira krajem svake kalendarske godine. Pritom je bitno imati na umu novosti kao i određena pravila. O aktualnim detaljima vezanim uz ulazak i izlazak iz sustava PDV-a za 2019. godinu više u nastavku.

1. PRAG ULASKA / IZLASKA IZ SUSTAVA PDV

Sukladno članku 90. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13-106/18, dalje: Zakon o PDV), malim poreznim obveznikom smatra se pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini nije bila veća od 300.000,00 kuna.

Dakle, prag ulaska i izlaska iz sustava PDV se nije mijenjao i iznosi 300.000,00 kuna (bez PDV-a), pa se u tom smislu nije ništa mijenjalo u odnosu na prethodnu, 2018., godinu.

Znači mali porezni obveznici koji su u 2018., ostvarili isporuke dobara i usluga u vrijednosti većoj od 300.000,00 kuna po sili zakona moraju ući u sustav PDV-a (O prometima koji ulaze u tih 300.000,00 kuna govorimo u nastavku). Rok za ulazak u sustav PDV-a je 15. siječnja 2019.

Također, oni porezni obveznici koji primjenjuju redovni postupak oporezivanja, a ostvarili su promet MANJI od 300.000,00 kuna, mogu izaći iz sustava PDV-a, ako su ušli u njega po sili zakona.  Ako su ušli u sustav PDV-a dobrovoljno, tada moraju čekati istek obvezne tri kalendarske godine kako je propisano člankom 90. stavak 3. Zakona o PDV-u.

No bitna novost, propisana je propisana je Izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (NN 106/18), koji stupa na snagu 1.1.2019.

U tim izmjenama i dopunama propisano je da oni koji ostvare vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu od 300.000,00 kuna tijekom godine, obvezni su se odmah upisati u sustav PDV-a čim prijeđu propisani prag, bez čekanja isteka godine.

Upis u sustav PDV-a obavlja se na Obrascu P-PDV (Obrazac se nalazi na kraju članka, isti je sastavni dio Pravilnika o PDV-u, a način njegovog popunjavanja propisan je člankom 155. Pravilnika o PDV-u).

2. KOJI PROMETI SE RAČUNAJU ZA ULAZAK U SUSTAV PDV-a

Za ulazak u sustav PDV-a računaju se sljedeći prometi:

  • vrijednost isporuka dobara ili usluga koje su oporezive PDV-om po stopi 5, 13, 25 %
  • vrijednost isporuka oslobođenih PDV-a iz članaka 45., 46., 47., 48. i 49. Zakona o PDV-u
  • vrijednost isporuka nekretnina i transakcija iz članka 40. stavka 1. točaka a) do g) Zakona o PDV-u, osim ako su te transakcije pomoćne
  • Isporuka materijalnih i nematerijalnih gospodarskih dobara poreznog obveznika

 

3. DOBROVOLJNI ULAZAK I IZLAZAK IZ SUSTAVA PDV-A

Osim obveznog ulaska u sustav PDV-a, čija obveza, dakle, nastaje ako

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: