Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Podjela pretporeza

19.2.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Izračunavamo privremeni postotak za podjelu pretporeza, zanima nas ide li u nazivnik pod ukupnu vrijednost godišnjih isporuka (prometa), bez PDV-a za koje nije dopušten odbitak pretporeza i iznos kamata koje zaračunavamo po danim pozajmicama?

Članak 62. Zakona o PDV-u (NN 73/1399/13148/13153/13143/14115/16106/18121/19,

 138/20) propisuje da ako porezni obveznik koristi dobra i usluge koje su mu obavljene, djelomično za isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza i za obavljanje isporuka dobara i usluga za koje nije dopušten odbitak pretporeza, može odbiti samo onaj dio pretporeza koji se odnosi na transakcije za koje je dopušten odbitak pretporeza. Iznos pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza izračunava se kao razmjerni dio na sljedeći način:

a) u brojniku: ukupna vrijednost godišnjih isporuka (prometa), bez PDV-a, od transakcija za koje je dopušten odbitak pretporeza

b) u nazivniku: ukupna vrijednost godišnjih isporuka (prometa), bez PDV-a, od transakcija uključenih u brojnik i transakcija za koje nije dopušten odbitak pretporeza te iznos subvencija, osim onih koje su izravno povezane s cijenom isporuka dobara ili usluga iz članka 33. stavka 1.  Zakonao PDV-u

Kod izračuna postotka podjele pretporeza ne uzimaju se u obzir sljedeći iznosi:

a) iznos prometa koji se odnosi na isporuke gospodarskih dobara koja porezni obveznik koristi za obavljanje svoje gospodarske djelatnosti,

b) iznos prometa koji

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: