danas je 23.9.2023

Input:

PDV na prodaju novog plovila unutar EU

31.1.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Hrvatska firma prodaje novo plovilo fizičkoj osobi unutar EU (Njemačka), te mora izdati račun za predujam, pa molimo mišljenje da li se treba obračunati PDV ili ne na računu za predujam, te na kasnije izdanom računu kada bude bila isporuka? Fizička osoba je navela da će PDV platiti u svojoj zemlji jer je PDV manji - je li to izvedivo?

Odgovor:

Stupanjem na snagu Zakona o porezu na dodanu vrijednost ulaskom RH u EU, stupaju na snagu i odredbe u vezi sa