danas je 2.3.2024

Input:

PDV kao prolazna stavka

5.5.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.08.2.1 PDV kao prolazna stavka

Iva Uljanić Škreblin, mag. oec., ovlaštena porezna savjetnica

Molim Vas mišljenje vezano uz PDV na ocarinjenu robu. Špediter u naše ime i naš račun vrši uvoz robe iz trećih zemalja i plati PDV. Nakon toga nam na fakturi iskaže PDV ocarinjene robe kao prolaznu stavku. Imamo li pravo na odbitak tog PDV-a?

Člankom 132. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost propisano je da PDV koji je obračunan pri uvozu, uvoznik može odbiti kao pretporez ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) da porezni obveznik ima jedinstvenu carinsku deklaraciju u kojoj je naveden kao primatelj ili uvoznik dobara u kojoj je iskazan iznos PDV-a koji pri uvozu treba platiti ili je omogućeno njegovo izračunavanje,

b) da je dobro uvezeno za svrhe obavljanja gospodarske djelatnosti uvoznika.

Uplatu