Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Osvrt na utjecaje Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

4.5.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.09.1.3 Osvrt na utjecaje Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Vesna Varšava, bacc.oec

Nakon što je stupio na snagu novi Opći porezni zakon s početkom siječnja, 2019., uvojen je u travnju, 2019. i novi Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona, koji je stupio na snagu 04. svibnja, 2019. godine, a objavljen je u Narodnim novinama 45/19 (u daljnjem tekstu Pravilnik).

Novi Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona je jedan pozamašni akt, podijeljen na 15 cjelina, koji pobliže definira način provedbe određenih normi iz Općeg poreznog zakona.

U prvom dijelu u članku 2. stavak 4. Pravilnik navodi “Kada porezno tijelo zaprimi više istih ili sličnih zahtjeva poreznih obveznika za tumačenje poreznih propisa, odnosno u vezi ostvarivanja njihovih prava i obveza u poreznim postupcima, objaviti će javno opće mišljenje.“ Navedena odredba predstavlja pozitivan pomak u dosadašnjoj praksi iz razloga što će poduzetnicima predstavljati uštedu vremena u pojedinačnim potragama za tumačenje nejasnih odredbi zakona.

U vezi izdavanja obvezujućeg mišljenja također su propisane određene izmjene u člancima 6. do 16. Pravilnika. Više nisu taksativno navedena područja iz kojih se može tražiti obvezujuće mišljenje, no Zahtjev za obvezujuće mišljenje može podnijeti za podnositelja samo porezni savjetnik, te su produženi rokovi donošenja obvezujućih mišljenja sa prijašnjih 60 na 90 dana, koje se dodatno može produljiti za 45 dana, a ne kao prije za 30 dana. Troškovi izdavanja obvezujućeg mišljenja uplaćuju se po posebnom pozivu, nakon što se procijeni prihvatljivost pitanja. Neprihvatljivi uvjeti za izdavanje obvezujućeg mišljenja navedeni su u članku 12. Pravilnika. Troškovi izdavanja obvezujućeg mišljenja ostali su nepromijenjeni, prilično visoki.

Članci 18. do 21. Pravilnika bave se razradom članka 44. stavka 3. Općeg poreznog zakona i odnose se na nedozvoljeno obavljanje gospodarske djelatnosti putem interneta. Pa tako u stavku 1- članka 18. definira “Nedozvoljenim obavljanjem gospodarske djelatnosti putem interneta iz članka 44. stavka 3. Zakona, smatra se ponuda roba i usluga putem internetskih stranica na hrvatskom ili stranom jeziku i omogućavanje primanja uplata građana za ponuđene robe i usluge, uz izbjegavanje ispunjavanja zahtjeva reguliranih odredbama posebnog propisa koji uređuje obavljanje određene djelatnosti u Republici Hrvatskoj“. Ove odredbe prvenstveno su usmjerene na priređivače igara na sreću (on-line kladionice i casina) koji rade bez odobrenja nadležnog tijela za priređivanje igara, no u praksi može se primijeniti i na druge oblike nedozvoljene gospodarske djelatnosti. Praksa će pokazati na koji način će se utvrđivati da se netko bavi nedozvoljenom djelatnošću putem interneta, te na koji način će se provoditi blokiranje pristupa i zabrani rada web adresi internetske stranice, što bi trebao provoditi HAKOM proslijeđivanjem naloga na izvršenje operatorima.

Možda najviše prijepora novog Općeg poreznog zakona, svakako u redovima računovođa, izazvale su odredbe o pretvorbi knjigovodstvenih isprava iz papirnatog u elektronički oblik i obratno. I Pravilnik se u člancima 22. do 26. bavi istom tematikom, pa tako propisuje da se knjigovodstvene isprave

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: