Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Osobni automobili - PRIMJER 9.

19.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

26.10 Osobni automobili - PRIMJER 9.

Mira Ognjan mag.oec.

Trgovačko društvo prodaje osobni automobil nabavljen 15.3.2018. Izlazni račun izdan je dana 15.06.2020. glasi na 150.000,00+PDV.37.500,00. Stanje na kontu osobni automobil je je 200.000,00 a akumulirana amortizacija je 112.500,00, te konto nabavna vrijednost - nepriznati pretporez 10.937,50. Pri nabavi odbijen pretporez u svoti od 25.000,00 te pretporez koji se nije mogao odbiti iznosio je 25.000,00.

U slučaju prodaje prijevoznih sredstava za osobni prijevoz nabavljenih nakon 31. prosinca 2017. za koje je bio moguć odbitak 50% pretporeza morat će se obračunati PDV. Člankom 65. Zakona o PDV-u propisane su odredbe o ispravku odbitka pretporeza kod isporuke gospodarskih dobara. Prema tim odredbama ako porezni obveznik unutar razdoblja za ispravak pretporeza isporučuje gospodarsko dobro, konkretno prijevozno sredstvo za osobni prijevoz (pet godina), smatra se da je gospodarsko dobro korišteno za gospodarsku djelatnost poreznog obveznika do isteka razdoblja za ispravak pretporeza. Gospodarska djelatnost smatrat će se u cijelosti oporezivom ako je isporuka gospodarskog dobra oporezivana. Gospodarska djelatnost smatrat će se u cijelosti oslobođenom PDV-a ako je isporuka gospodarskog dobra oslobođena. Ispravak odbitka pretporeza provodi se odjednom za cijelo preostalo razdoblje ispravka. Znači, ako porezni obveznik unutar razdoblja za ispravak pretporeza proda prijevozno sredstvo za osobni prijevoz, smatra se da je isto korišteno za gospodarsku djelatnost poreznog obveznika do isteka razdoblja za ispravak pretporeza. U tom slučaju može se u razdoblju prodaje izvršiti ispravak pretporeza za dio ranije nepriznatog pretporeza obzirom da je isporuka prijevoznog sredstva oporeziva u cijelosti. Primjerice, porezni obveznik koji nabavi osobni automobil u 2018. godini vrijednosti 200.000,00 kuna plus 50.000,00 kuna PDV ima pravo odbiti 25.000,00 kuna PDV-a (50.000 x 50% = 25.000). Obveznik u 2020. godini prodaje taj automobil i mora obračunati PDV, ali mu je dopušten ispravak dijela pretporeza koji se u razdoblju nabave nije mogao odbiti. Za preostalo razdoblje ispravka porezni obveznik ima pravo odbitka pretporeza u iznosu 100%. Razlika prava na odbitak pretporeza je 25.000,00 kuna. Porezni obveznik ispravlja pretporez za 3/5 odnosno 15.000,00 kuna (50.000 - 25.000 = 25.000 x 3/5 = 15.000). Kad porezni obveznik ima pravo na povrat dijela pretporeza odnosno kad od države potražuje dio pretporeza tada u obrascu porezne prijave iznos ispravka iskazuje s predznakom plus (+). Taj ispravak iskazuje se pod točkom III.15. Obrasca PDV.

Opis konta  Konto    
Duguje  Potražuje  
Osobni automobil  03200    200.000,00     
Nabavna vrijednost-50% nepriznatog pretporeza  0331   10.937,50      
Akumulirana amortizacija osobnog automobila 0393   112.500,00  
-Početno stanje    
    
Kupci 1204  100.000,00   
Akumulirana amortizacija automobila 0393  112.500,00   
Rashod od prodaje dugotajne imovine 730  18.437,50   
Osobni automobil 03200   200.000,00  
Nabavna vrijednost-50% nepriznatog pretporeza  0331   10.937,50  
Obveza za PDV  240012   20.000,00  
-Izlazna faktura za prodaju osobnog automobila    
    
Potraživanje za pretporez 1400  15.000,00   
Prihodi od naknadno ispravljenog pretporeza 785   15.000,00  
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: