Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Oporezivanje PDV-om prodaje otpada i rabljenog materijala

19.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.02.1.1 Oporezivanje PDV-om prodaje otpada i rabljenog materijala

Maja Hleb, dipl.oec., stalni sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije

Člankom 75. stavkom 3. točkom b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine” broj 73/13 do 121/19) propisana je obveza tuzemnog prijenosa porezne obveze za isporuke rabljenog materijala i onoga koji se u istom stanju ne može ponovno upotrijebiti, otpada, industrijskog i neindustrijskog otpada, reciklažnog otpada, djelomično obrađenog otpada, te dobara i usluga koje pravilnikom propisuje ministar financija,

Tuzemni prijenos porezne obveze otpada i rabljenog materijala odnosi se i obvezan je isključivo na isporuku koju tuzemni porezni obveznik trgovac otpadom i rabljenim materijalom PDV-a obavi drugom hrvatskom poreznom obvezniku koji je u sustavu PDV-a u Republici Hrvatskoj. Isto ako, tuzemni prijenos porezne obveze se ne odnosi se na otpad i rabljeni materijal kojeg porezni obveznik stječe radi zbrinjavanja i recikliranja (u kojem slučaju porezni obveznik stjecatelj otpada i rabljenog materijala donositelju otpada na zbrinjavanje i recikliranje obračunava uslugu zbrinjavanja/recikliranja oporezivu PDV-om po stopi 25%).

  1. Pojam otpada i rabljenog materijala za potrebe oporezivanja PDV-om

Člankom 152. člankom 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine” broj 160/13 do 1/20) propisano je da se isporukom rabljenog materijala i onoga koji se u istom stanju ne može ponovo upotrijebiti već se kao takav koristi kao sirovina u proizvodnji drugih proizvoda ali je izgubio svoju prvobitnu funkciju, kvalitetu, izgled i slično te otpada, industrijskog i neindustrijskog otpada, reciklažnog otpada i djelomično obrađenog otpada osobito smatra:

a) isporuka željeznog i neželjeznog otpada, metalnih otpadaka i rabljenih materijala, uključujući poluproizvode nastale kod prerade, proizvodnje ili taljenja željeza ili neželjeznih metala i njihovih slitina,
b) isporuka željeznih i neželjeznih poluobrađenih proizvoda, te određene s time povezane usluge obrade,
c) isporuka ostataka i drugog reciklažnog materijala koji se sastoji od željeza i neželjeznih metala, njihovih slitina, troske, pepela, kamenca i industrijskih ostataka koji sadrže metale i njihove slitine, te pružanje usluga sortiranja, rezanja, usitnjavanja i prešanja tih proizvoda,

d) isporuka i određene usluge obrade, željeznog i neželjeznog otpada, strugotina, lomljenog željeza te rabljenog i reciklažnog materijala koji sadrži krhotine, staklo, papir, karton i ljepenku, krpe, kosti, kožu, umjetnu kožu, pergament, sirove kože i krzna, tetive i

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: