danas je 15.7.2024

Input:

Oporezivanje automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz u 2018. godini - II. DIO

28.8.2018, , Izvor: Ekonos d.o.o. (http://www.ekonos.hr/)


II. dio – Troškovi i obračun poreza na dobit

U prvom dijelu smo se pozabavili odbitkom pretporeza, prilikom nabave osobnih vozila, kod obveznika PDV-a. Također smo ukratko opisali situacije kod prodaje osobnih vozila, kada se obračunava PDV, a kada ne. U drugom dijelu nastavljamo priču o sredstvima za osobni prijevoz koje poduzetnik nabavlja u svrhu korištenja od strane djelatnika, sada sa aspekta obračuna poreza na dobit. Kod nabave i prodaje vozila treba imati na umu sve aspekte koji u konačnici utječu na ukupne porezne izdatke. Nepoznavanje osnovnih poreznih pravila može vam nepotrebno poskupiti poslovanje.


Pod pojmom vozila za osobni prijevoz najčešće smatramo osobne automobile, no avioni, helikopteri, brodice, motocikli i dr. također mogu spadati u ovu skupinu.

Troškovi vezani uz osobna vozila

Troškove možemo ugrubo podijeliti na dvije osnovne skupine: troškovi korištenja i amortizacija. Ukoliko pak nabavimo vozilo putem operativnog leasinga, tada nemamo amortizaciju već trošak najma.


Troškovi korištenja su npr.: trošak goriva, premije osiguranja, tekuće održavanje (servisi), registracija (naknade i usluga tehničkog pregleda), porez na cestovna i motorna vozila, kamate od kredita ili financijskog leasinga. U ovu kategoriju bi realno potpadao i trošak najma vozila, bilo da se radi o operativnom leasingu, bilo da se radi o uslugama rent-a-cara ili o običnom najmu.

Ukoliko poduzetnik kupuje vozilo ili ga nabavlja putem financijskog leasinga, nabavna vrijednost osobnog vozila ne predstavlja trošak u trenutku nabave, jer se radi o obliku dugotrajne imovine, već se ista