danas je 25.5.2024

Input:

Obveza zaduženja PDV-a od 25% po fakturi - troškovi plaća i doprinosa za ustupljene radnike

3.4.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Agencija nije u sustavu PDV-a. Ima zaposlene radnike i ustupa ih drugom korisniku te mu za iste fakturira obračun plaća i doprinosa za iste na mjesečnoj bazi. Također, fakturira zasebno drugu fakturu samo za usluge agencije. To je situacija do 25.03.2023.