danas je 2.3.2024

Input:

Obveza uključivanja u obveznike PDV-a za društvo koje se bavi poslovima osiguranja

30.8.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.16.2.3 Obveza uključivanja u obveznike PDV-a za društvo koje se bavi poslovima osiguranja

Sanja Roginić, dipl. iur., stručnjak za poreze

Društvo obavlja poslove osiguranja, a za što ostvaruje prihode od naknada i provizija od osiguravajućih kuća te imam sva pitanja obzirom je društvo mali obveznik sukladno čl. 90.:

1. je li prelaskom limita od 39.816,84 EUR/300.000,00 kn potrebno Društvo uključiti u obveznike PDV-a i

2. je li ta naknada/provizija tada oporeziva PDV-om ili je oslobođena sukladno čl. 40.st. 1.točka a) Zakona o PDV-u?

Na temelju Zakona o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23), koji je na snazi od 1.1.2023., te Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 01/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 01/21, 73/21, 41/22, 133/22, 43/23), koji je na snazi od 22.04.2023., ukazati na ćemo na specifičnosti, obzirom na navedenu djelatnost.

Oslobođenjima od PDV-a, pod propisanim oslobođenjima za ostale djelatnosti, (čl. 40., st.1., toč. a) Zakona) stoji kako su PDV-a oslobođene transakcije osiguranja i reosiguranja, uključujući s njima povezane usluge što ih obavljaju posrednici u osiguranju i reosiguranju i zastupnici u osiguranju,

Člankom 78., st. 2 Zakona. propisano je kako porezni obveznik nije obvezan izdati račun za takve transakcije/usluge .

»Malim poreznim obveznikom«