Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obračun PDV-a na računu za putne troškove

29.9.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

2017.09.2.1 Obračun PDV-a na računu za putne troškove

Vedran Bradara dipl. oec., ovlašteni revizor

Trgovačko društvo nam je obavljalo parketarske radove i za to nam izdalo fakturu sa prijenosom porezne obveze po članku 75.st.3a, nakon toga nam je izdalo još jednu zasebnu fakturu za putne troškove Zagreb - Split, cestarinu i dnevnice također sa prijenosom porezne obveze po članku 75.st.3a. Je li to trgovačko društvo račun za putne troškove smjelo izdati bez PDV-a, tj. sa prijenosom porezne obveze ili je na to trebalo obračunati PDV 25%?

Na računu za putne troškove kao što je cestarina i dnevnica se ne primjenjuje prijenos porezne obveze. Ako se ugovorom definiralo da kupac plaća dodatne troškove kao što su troškovi putovanja, potrebno je tražiti ispravak računa na kojem će biti iskazan PDV.

Ako se ugovorom nije definiralo da kupac plaća dodatne troškove, odnosno navedena je cijena koja će za kupca biti konačna, drugi račun nije trebao biti poslan a potrebno je ispraviti prvi račun tako da se račun za parketarske usluge uveća za putne troškove i ne navode se stavke putnih troškova. Na takav račun se primjenjuje prijenos porezne obveze. Takav ispravak je moguć jer dobavljač zaračunava svoju uslugu po cijeni koju je odredio. Ta cijena uključuje plaću zaposlenika, amortizaciju vozila, trošak materijala, nepredviđene troškove, dnevnice i ostale troškove. U praksi ne nalazimo da se sve te stavke navode pojedinačno na računu ako ugovorom nije drugačije navedeno.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost, članak 75., stavak 3. navodi:

„(3) Porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan je platiti PDV kada mu se obave sljedeće isporuke:

  1. građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge,”

 

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, članak 152. navodi:

„(1) Građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona smatraju se:

  1. radovi u okviru građenja (izgradnja, održavanje, rekonstrukcija i uklanjanje građevinskog objekta ili njegovih dijelova) iz Dodatka II. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika,
  2. prateći radovi nužni za izvođenje radova iz točke a) koji su zajedno s njima ugovoreni i izvedeni,
  3. radovi hortikulturnog uređenja i
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: