Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obračun PDV-a na konzultantske usluge od tvrtki koje su registrirane izvan EU

28.9.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.04.2 Pitanje

Ana Dukić

2019.04.2.1 Obračun PDV-a na konzultantske usluge od tvrtki koje su registrirane izvan EU

Mateja Maljković, ovlašteni revizor

Je li potrebno obračunati Pdv na konzultantske usluge koje zaprimamo od tvrtki koje su registrirane izvan EU, u našem slučaju račun je iz Švicarske, sa člankom Out of scope CH VAT. Podliježe li navedena usluga porezu po odbitku?

Prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja usluge konzultacija, koje hrvatski porezni obveznik prima od švicarskog poreznog obveznika ne podliježu porezu na dobit po odbitku ukoliko švicarski porezni obveznik dostavi potvrdu o rezidentnosti. Ukoliko švicarski porezni obveznik ne dostavi potvrdu o rezidentnosti, dužni ste obračunati 15% poreza na dobit po odbitku. Drugih poreznih obveza nema.

Zakon o porezu na dobit članak 31. navodi:

  • Porez po odbitku u smislu ovoga Zakona jest porez kojim se oporezuje dobit koju ostvari nerezident u Republici Hrvatskoj.

  • Porezni obveznik poreza po odbitku je isplatitelj.

  • Porezna osnovica poreza po odbitku je bruto iznos naknade koju tuzemni isplatitelj plaća nerezidentu – inozemnom primatelju.

  • Porez po odbitku iz stavka 1. ovoga članka plaća se na kamate, dividende, udjele u dobiti te na autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva (prava na reprodukciju, patente, licencije, zaštitni znak, dizajn ili model, proizvodni postupak, proizvodne formule, nacrt, plan, industrijsko ili znanstveno iskustvo i druga slična prava) koje se plaćaju inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe.

  • Iznimno od odredaba stavka 4. ovoga članka, porez po odbitku ne plaća se na kamate isplaćene
    1.na robne kredite za kupnju dobara koja obvezniku služe za obavljanje djelatnosti.

2.na kredite koje daje inozemna banka ili druga financijska institucija.

3.imateljima obveznica

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: