Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Nabava teretnih vozila iz druge države članice EU

28.10.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.05.1.2 Nabava teretnih vozila iz druge države članice EU

Maja Hleb, dipl.oec

Za obavljanje djelatnosti poduzetnici i druge pravne i fizičke osobe imaju u vlasništvu ili posjedu odgovarajuću imovinu, između ostalog i teretna vozila. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08 - 70/19 utvrđena je definicija teretnih automobila i tegljača te je propisano da je teretni automobil svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prijevoz stvari, a tegljač je teretni automobil namijenjen za vuču poluprikolica. Teretna vozila za obavljanje djelatnosti mogu se stjecati na razne načine (darovanjem, upisom u temeljni kapital, unosom imovine u samostalnu djelatnost ili društvo, kupnjom, nasljedstvom i dr.).

U nastavku će se u bitnom razmotriti porezni status u vezi poreza na dodanu vrijednost, posebnog poreza na motorna vozila i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima te računovodstveni tretman nabave teretnih vozila kupnjom iz druge države članice EU za poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost u Republici Hrvatskoj. Napominje se da nabava teretnih vozila kategorije N1 ima specifičan porezni tretman te nije predmet ovog članka.

Ministarstvo financija, Porezna uprava je izdala mišljenje u vezi poreznih obveza stjecatelja novih i rabljenih vozila iz drugih država članica EU te vozila koja se ne smatraju prijevoznim sredstvima, (mišljenje KLASA: 410-01/18-01/100 od 12.02.2018. godine) koje se može naći na web stranici Porezne uprave i koje je korišteno u daljnjem tekstu.

Porez na dodanu vrijednost

Prilikom kupnje teretnih vozila iz EU primjenjuje se članak 13. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine” broj 73/13 do 106/18 – u tekstu koji slijedi: Zakon o PDV-u) koji određuje mjesto isporuke dobara. S obzirom na to da se isporuka teretnih vozila smatra isporukom dobara, mjestom isporuke vozila smatra se mjesto gdje se ono nalazi u trenutku završetka otpreme ili prijevoza kupcu, iz čega proizlazi da se kupnja novih teretnih vozila iz EU oporezuje u zemlji stjecatelja, odnosno da obveza za PDV nastaje u Hrvatskoj (ako je stjecatelj-kupac u Hrvatskoj).

Ako se teretno vozilo nabavlja iz EU za obavljanje registrirane gospodarske djelatnosti poduzetnika, porezni tretman u vezi PDV-a identičan je i neovisan o tome radi li se o nabavi vozila za daljnju prodaju ili o nabavi vozila za druge potrebe poduzetnika.

U vezi nabave teretnih vozila s aspekta oporezivanja porezom na dodanu vrijednost, bitno je početno utvrditi: (a) je li stjecatelj-kupac obveznik PDV-a i (b) nabavlja li se novo ili rabljeno teretno vozilo.

Nabava novih teretnih vozila iz EU

Člankom 4. stavkom 2 Zakona o PDV-u utvrđeno članka propisano je da se novim prijevoznim sredstvom smatra prijevozno sredstvo za koje od prve upotrebe (od prve registracije) nije prošlo više od 6 mjeseci ili koje nije prešlo više od 6.000 kilometara.

Nabava novih teretnih vozila iz EU kad je stjecatelj obveznik PDV-a

U slučaju kad je stjecatelj-kupac obveznik PDV-a i nabavlja novo teretno vozilo od prodavatelja koji je obveznik PDV-a u drugoj državi članici EU, stjecatelj teretnog vozila prema primljenom

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: