danas je 16.6.2024

Input:

Mišljenje o primjeni Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (Narodne novine - Međunarodni ugovori broj 3/01)

13.7.2018, Izvor: Porezna uprava

Dvostruko oporezivanje - Ugovor

Broj klase:410-01/17-01/533

Urudžbeni broj:513-07-21-01/18-02

Zagreb, 26.06.2018

Mišljenje o primjeni Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (Narodne novine - Međunarodni ugovori broj 3/01)

Podnositelj upita, ovlašteni porezni savjetnik, postavio je upit vezano za (ne)obvezu osnivanja stalne poslovne jedinice nerezidenta za djelatnost najma u Republici Hrvatskoj. Naime, austrijsko društvo će steći vlasništvo nad nekretninom koja se nalazi u Republici Hrvatskoj te će tu nekretninu iznajmljivati hrvatskom poreznom obvezniku, hrvatskom povezanom društvu. S obzirom da se radi o inozemnom društvu, prilikom oporezivanja najma treba sagledati odredbe međunarodnih ugovora te stoga austrijsko društvo postavlja pitanje načina oporezivanja prihoda od najma, odnosno da li je potrebno osnovati stalnu poslovnu jedinicu u Republici Hrvatskoj ili ne.

U nastavku odgovaramo:

U ovom slučaju, budući da će austrijski porezni rezident ostvarivati prihode od najma nekretnine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj, moramo primijeniti Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ broj 3/01, u daljnjem tekstu: Ugovor), koji čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i po pravnoj je snazi iznad zakona te su njegove odredbe obvezujuće.

Člankom 5. Ugovora propisano je da izraz „stalna poslovna jedinica“ označava stalno mjesto poslovanja preko kojega se poslovanje društva obavlja u cijelosti ili djelomično.  Isto tako izraz „stalna poslovna jedinica„ uključuje: a) mjesto uprave, b) podružnicu, c) ured, d) tvornicu, e) radionicu, i f) rudnik, naftni ili plinski izvor, kamenolom ili drugo mjesto iskorištavanja prirodnih bogatstava. Isto tako propisano je da gradilište ili građevinski ili instalacijski projekt čini stalnu poslovnu jedinicu samo ako traje dulje od 12 mjeseci. Stavcima 5., 6. i 7. toga članka propisano je da, neovisno o odredbama članka 5. stavaka 1. i 2., kada osoba koja