Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Kupnja automobila

26.3.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Imamo OPG i kupili bi Dacia Dustera koji je u pravilu terensko vozilo. Međutim u praksi svi kupuju pickupove kako bi im išli 100% u trošak. Zanima nas kako da znamo smijemo li tu Daciu staviti u trošak u 100% iznosu ili ju moramo staviti na 50% priznatog troška?U slučaju da smijemo priznati samo 50% (npr. ako je nabavna vrijednost 100.000,00 kn onda ide u trošak 10.000,00 PDV-a i i 40.000,00 kn nabavne vrijednosti kroz amortizaciju na 4 godine) moramo li napisati podatke OPG-a kao što bi to morali na pickupu?

Odgovor:

Ako se radi o OPG-u koji je u sustavu PDV-a i koji je u sustavu poreza na dobit, prilikom nabave vozila vrijedi kako je navedeno u nastavku.

U skladu sa čl. 61. st. 2. Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 73/13-106/18) porezni obveznik ne može odbiti 50% pretporeza obračunanog za nabavu ili najam osobnih automobila, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima. Osobnim automobilima smatraju se motorna vozila namijenjena za prijevoz osoba koja, osim sjedala za vozača, imaju najviše osam sjedala (motorna vozila kategorije M1).

Međutim, ako se radi, između ostaloga, o nabavi motornih vozilima kategorije N1 koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife i nisu predmet oporezivanja prema posebnom propisu o posebnom porezu na motorna vozila (u skladu sa čl. 62. st. 3. Zakona o PDV-u), moguć je odbitak pretporeza u cijelosti.

U skladu sa time, ako se radi o vozilu kategorije N1, tarifne oznake 8703, prilikom nabave takvog vozila možete u potpunosti priznati PDV. Npr. ako je nabavna vrijednost takvog vozila 100.000 kn + 25.000 kn PDV-a, amortizaciju obračunavate na iznos od 100.000 kn. Ukupni trošak obračunate amortizacije je sa aspekta poreza na dobit priznat u iznosu od 50% obračunate amortizacije, a 50% iznosa je porezno nepriznato i uvećava osnovicu poreza na dobit (u skladu sa čl. 7. Zakona o porezu na dobit; Nar. nov., br. 177/04-106/18).

Ako se radi o vozilu koje nije kategorije N1, tarifne oznake 8703, tada vrijedi sljedeće: npr. nabavna vrijednost vozila je 100.000 kn i PDV je 25.000 kn. 

Iznos od 12.500 kn (50% PDV -a) je porezno nepriznat i uvećava nabavnu vrijednost vozila, a iznos od 12.500 kn PDV je porezno priznat i možete

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: