Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Knjiženje predujma poreza na dobit

18.9.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.17.1.1 Knjiženje predujma poreza na dobit

Tea Vrbka, mag.oec.

Zakon o porezu na dobit propisuje obvezu plaćanja predujma poreza na dobit mjesečno do kraja mjeseca za prethodni mjesec. Iznos mjesečnog predujma poreza na dobit se utvrđuje na osnovi podataka iskazanih u poreznoj prijavi za prethodno porezno razdoblje tako da se porezna obveza utvrdi bez umanjenja za iznose iskazanih poreznih olakšica, s izuzetkom poreznih olakšica koje se mogu odobriti za više poreznih razdoblja te se tako utvrđena porezna obveza dijeli s brojem mjeseci istog razdoblja.

Visina predujma poreza na dobit za određenu godinu iskazuje se u redu prijave br. 56 poreza na dobit na Obrascu PD. Osnovica za izračun predujma izračunava se tako da se iznos osnovice poreza na dobit uveća za iznose koji povećavaju poreznu osnovicu i pomnoži sa poreznom stopom te se od toga iznosa oduzme ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja. Osnovica za izračun predujma podijeli se s brojem mjeseci poslovanja u godini te se nakon podnošenja porezne prijave predujmovi plaćaju u dobivenom iznosu počevši od predujma za mjesec u kojemu je prijava predana Poreznoj upravi.

Predujmovi poreza na dobit knjiže se na slijedeći način. Mjesečne uplate predujmova poreza na dobit u tekućoj godini temeljem obračuna poreza na dobit iz prethodne godine knjiže se direktno na izvodu poslovne banke kao dugovni saldo na konto - Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak (konto 1430). Akumilirani iznosi na kontu potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak predstavljaju iznos koji će biti uključen u sljedeći obračun poreza na dobit kao uplaćeni predujmovi pod pretpostavkom da su uplaćivani na vrijeme. Ukoliko se sa uplatama kasnilo, Porezna uprava obračunava zatezne kamate te je potrebno uskladiti kartice sa Poreznom upravom i uplate umanjiti za zatezne kamate.

Primjer 1:

Plaćanje predujma na dobitak za 2017. godinu u siječnju 2018 godine u svoti od 3.000,00 kn.

Opis knjiženja:

1= plaćeni predujam poreza na dobitak za prosinac 2017 u 2018. godini

2 = prijenos predujma

3 = plaćanje razlike poreza na dobitak po konačnom obračunu

Za 2017. godinu priznaje se svota uplaćenih 12 mjesečnih predujmova poreza na dobitak od kojih se onaj posljednji za prosinac 2017. uplaćuje u 2018. godini. U praksi se susrećemo s dva različita načina knjiženja ovog posljednjeg predujma, što različito utječe na usporedivost podataka iz obrasca PD s podatcima na računima glavne knjige odnosno bilance. Kod poduzetnika koji primijene opisani postupak, svota uplaćenih predujmova na tek. br. 56 obr. PD biti će veća od svote na računu 1430 – Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak na dan 31. prosinca 2017. godine, odnosno razlika za uplatu poreza s tek. br. 57. obr. PD bit će manja od svote na računu 243 – Obveze za porez na dobitak.

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: