Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Knjiženje kala iznad dopuštenog

5.7.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.12.1.1 Knjiženje kala iznad dopuštenog

Vesna Varšava, bacc.oec

Općenito, manjkovi dobara kojima posluje trgovačko društvo u određenim su okolnostima uobičajen poslovni događaj jer se manipulacijom materijalnim vrijednostima događa rasip, lom, kvar i drugi tehnološki gubici zbog obrade, dorade i drugih oblika manipulacije dobrima.

Manjkovi materijalnih vrijednosti mogu se javljati kao dio uobičajenoga tehnološkog postupka obrade i rukovanja materijalnim vrijednostima, ali i nepažnjom, namjernim uništenjem, krađom, izuzimanjem i sl.

Porezno tijelo također ima jednaki problem prepoznavanja dopuštenih tehnoloških manjkova i manjkova uzrokovanih rukovanjem materijalnim vrijednostima od postupaka koji nisu prihvatljivi u poreznom smislu. U tom pogledu porezni propisi pokušavaju definirati prihvatljiv manjak materijalnih vrijednosti, dopuštajući Hrvatskoj gospodarskoj komori (dalje: HGK) i Hrvatskoj obrtničkoj komori (dalje: HOK) da svojim odlukama urede tehnološke manjkove koje s poreznog motrišta smatramo prihvatljivima. Svi manjkovi iznad tih normiranih smatraju se porezno neprihvatljivim manjkovima, osim manjkova (šteta) koji su nastali djelovanjem više sile ili učinkom elementarnih nepogoda (poplava, požar, potres i sl.) i provalnih krađa do svote koja je utvrđena očevidnikom mjerodavnih tijela za procjenu šteta.

Kalo predstavlja količinsko smanjenje robe u tijeku tehnološke prerade, transporta, skladištenja. Osim kala, imamo i rastep, kvar i lom, koji mogu nastati isušivanjem, isparavanjem, skupljanjem, smrzavanjem, razbijanjem, oštećenjem, kvarenjem, rasipanjem, topljenjem, rastapanjem ili mrvljenjem.

Dopuštena visina gubitaka utvrđuje se u postotcima od količine prodanih

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: