Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Knjiženje donacije u robi

5.7.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.12.1.2 Knjiženje donacije u robi

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

S poreznog aspekta, da bi troškovi donacije bili porezno priznati rashod, u čl. 7. st. 1. toč. 10. i čl. 7. st. 7. i 8. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04-116/18) propisani su uvjeti za njihovo porezno priznavanje, koji su kako slijedi:

darovanja moraju biti u novcu ili naravi;

-darovanja moraju biti učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima;- dakle, donacije nisu porezno priznate ako se daju primateljima u inozemstvo;

-njihova visina ograničena je u visini do 2% prihoda prethodne godine, tj. darovanja koja su veća od 2% prihoda ostvarenog prethodne godine su porezno nepriznata (stavka trajnog uvećanja porezna osnovice na red.br. 14. PD obrasca – Rashodi darovanja iznad propisanih svota), osim ako su dana prema odlukama nadležnih ministarstva o provedbi financiranja posebnih programa i akcija;- dakle, porezni obveznici koji nemaju podatak o prihodu prethodne godine (prva godina poslovanja) ne mogu imati porezno priznate donacije;

-darovanja se odnose na plaćanje troškova za zdravstvene potrebe fizičkih osoba (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala) rješavanje kojih nije plaćeno osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe, a pod uvjetom da je -darovanje odnosno plaćanje troškova obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava. Ako su ovi uvjeti zadovoljeni, s aspekta poreza na dohodak, čl. 8. st. 1. toč. 4. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16-106/18) navodi da se ovi primici ne smatraju dohotkom. Stoga, sva ostala

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: