danas je 23.9.2023

Input:

Kako ispraviti pretporez u zadnjoj Prijavi PDV-a za 2022.

19.12.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Člankom 85. stavkom 7. Zakona i člankom 173. stavkom 7. Pravilnika o PDV-u, propisano je da obveznik PDV-a mora u prijavi PDV-a koju podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine napraviti sva usklađenja i ispravke za tu kalendarsku godinu. Porezni obveznik prijavu PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine (prosinac ili posljednje tromjesečje) mora predati nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu putem elektroničkog portala Porezne uprave (e-porezna) najkasnije do 20. siječnja sljedeće godine. Ako porezni obveznik prestaje s poslovanjem, obvezan je u prijavi PDV-a koju podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja u kojem je poslovao napraviti sva usklađenja i ispravke do dana prestanka poslovanja. 

Prijava PDV-a koja se podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine sastavlja se na način propisan odredbama članaka 174. do 178. Pravilnika. U prijavu PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine ne unose se kumulativni podaci iz obračunskih prijava po pojedinim mjesecima, već samo podaci koji se odnose na posljednje razdoblje oporezivanja odnosno prosinac ili posljednje tromjesečje, te podaci koji se odnose na usklađenja i ispravke koje je potrebno napraviti za tu godinu. 

U posljednjoj prijavi PDV-a potrebno je učiniti sve potrebne