danas je 18.4.2024

Input:

Jednonamjenski i višenamjenski kuponi sa stajališta PDV-a i njihovo evidentiranje u poslovnim knjigama

13.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Ovim člankom želja je čitatelju prenijeti informaciju o osnovnim elementima i razlikama između jednonamjenskih i višenamjenskih kupona, kao i iskazati njihovo evidentiranje u poslovnim knjigama. Jednonamjenski i višenamjenski kuponi posebno dolaze do izražaja uoči blagdana kada društva svojim zaposlenicima nerijetko u vidu jednonamjenskih ili višenamjenskih kupona daju prigodne poklone, međutim više o vrstama i evidenciji u nastavku članka.

Osnovna definicija kupona

Prema odredbama Zakona o PDV-u vrijednosni kupon je instrument koji prodavatelj treba prihvatiti kao naknadu ili djelomičnu naknadu za isporučena dobra ili usluge. Izdavatelj kupona obvezan je na vrijednosnom kuponu ili u povezanoj dokumentaciji naznačiti vrstu dobara ili usluga za koje se kupon može zamijeniti ili identitet potencijalnih isporučitelja dobara ili usluga za koje se kupon može zamijeniti i njegove uvjete. Jednonamjenski vrijednosni kupon je vrijednosni kupon za koji je u trenutku izdavanja vrijednosnog kupona poznato mjesto isporuke dobara ili usluga na koje se odnosi vrijednosni kupon i PDV koji se treba platiti na ta dobra ili usluge. Svaki prijenos jednonamjenskoga vrijednosnog kupona koji obavlja porezni obveznik koji djeluje u svoje ime smatra se isporukom dobara ili usluga na koje se odnosi vrijednosni kupon. Višenamjenski vrijednosni kupon je vrijednosni kupon koji nije jednonamjenski vrijednosni kupon. Izdavanje višenamjenskoga vrijednosnog kupona ne podliježe oporezivanju PDV-om jer u trenutku izdavanja toga kupona nisu poznati svi elementi za obračun PDV-a. Kod višenamjenskih vrijednosnih kupona PDV se obračunava u trenutku njihove uporabe odnosno zamjene za robu ili usluge