Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Izvozna isporuka

2.5.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.08.2.5 Izvozna isporuka

Vesna Varšava, bacc.oec

Naše poduzeće A d.o.o. ima ugovor s kupcem iz trećih zemalja ( sjedište na Bahamima) za izgradnju jarbola te je iste dovršio i treba ispostaviti račun kupcu. Je li u ovom slučaju riječ o izvoznoj transakciji koja je oslobođena PDV-a prema čl.45 st.1 Zakona o PDV-u s obzirom na to da je kupac potpisao dokumentaciju o preuzimanju jarbola, ali isti neće napustili carinsko područje RH , nego će ih kupac predati kao dio vlasničke isporuke poduzeću B d.d. koje za kupca gradi brod na koji će se ugraditi jarboli. Pritom treba napomenuti da je poduzeće B d.d. povezano poduzeće poduzeću A d.o.o., te oba imaju sjedište u Splitu. Znači jarboli neće napustiti carinsko područje RH te poduzeće A d.o.o. neće ishodovati izlaznu deklaraciju od Carinske uprave. Jarbole će naše povezano društvo B d.d. ugraditi na brod te će prilikom konačne isporuke broda kupcu ishodovati izlaznu deklaraciju od Carinske uprave kada će brod zaista i napustiti carinsko područje RH.

Prema odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) predmet oporezivanja PDV-om je isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar EU, te uvoz dobara.

 Sukladno odredbama članka 7. stavka 1. Zakona, isporuka dobara, u smislu članka 4. stavka 1. točke 1. Zakona, je prijenos prava raspolaganja

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: