Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Izvoz robe u zemlje članice EU

4.7.2013, , Izvor: Verlag Dashöfer

Kod izvoza robe u zemlje članice EU, Zakonom je određeno da na računu mora biti iskazana stopa poreza. Iskazujemo li mi na računu stopu poreza kao 0%( s obzirom da si zemlja članica zaračunava porez po stopi u svojoj zemlji) ili treba samo pisati ''oslobođeno PDV-a temeljem čl.41 st.1 Zakona''?

Zakonom i Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost izvozne isporuke dobara i oplemenjenih dobara, uključujući prijevozne i sve druge otpremne usluge oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost s pravom na odbitak pretporeza.

Isporukom dobra smatra se isporuka dobra koju obavi poduzetnik carinski obveznik, u inozemstvo izvan carinskog područja Republike Hrvatske, inozemnom naručitelju (primatelju).

Inozemnim naručiteljem smatra se poduzetnik kao i osoba koja nije poduzetnik, a koji ima sjedište odnosno prebivalište ili uobičajeno boravište u inozemstvu. Inozemnim naručiteljem smatra se i inozemna poslovna jedinica tuzemnog poduzetnika. Tuzemna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika ne smatra se inozemnim naručiteljem.

Za primjenu poreznog oslobođenja potrebni su dokazi o izvozu i knjigovodstvene evidencije.

Da je obavljena izvozna isporuka (izvoz) poduzetnik carinski obveznik dokazuje carinskom deklaracijom koja glasi na njegovo ime s ovjerom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da je dobro napustilo carinsko područje Republike Hrvatske. Kad se radi o doradi, oplemenjivanju ili popravku uvezenih dobara, poduzetnik carinski obveznik mora osim izvozne imati i uvoznu carinsku dokumentaciju.

Porezno oslobođenje pri izvozu dobara propisano je člankom 13. Zakona i člankom 90. Pravilnika o

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: