Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Izmjene Zakona o PDV-u - posebni postupci oporezivanja s primjenom od 1. srpnja 2021. godine

9.6.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Porezna uprava je na svojim internet stranicama objavila pojašnjenja posebnih postupaka oporezivanja za usluge i prodaju dobara na daljinu, a sukladno izmjenama Zakona o PDV-u odnosno odredbi toga zakona koje na snagu stupaju 1. srpnja 2021. godine. Naime, države članice EU imaju obvezu uskladiti svoje nacionalno zakonodavstvo na području PDV-a s odredbama direktive Vijeća (EU) 2017/2455 i direktive Vijeća (EU) 2019/1995, koje se primjenjuju od 1. srpnja ove godine.

U objavi se detaljnije pojašnjavaju nekoliko posebnih postupaka oporezivanja koje su propisane Zakonom o PDV-u - posebni postupak oporezivanja za usluge koje obavljaju porezni obveznici bez sjedišta unutar Europske unije; posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar EU, za isporuke dobara unutar države članice koje obavljaju elektronička sučelja koja omogućuju te isporuke i za usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar EU, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje; posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja; te posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz.

Najviše je zanimanja šire javnosti izazvao upravo posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja odnosno posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz. Riječ je pritom o prodaji na daljinu dobara uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja koja se odnose na krajnje, pojedinačne kupce, a ne odnosi se na isporuke poreznim obveznicima (pravne i fizičke osobe) upisanim u registar obveznika PDV-a te male porezne obveznike koji su prešli prag stjecanja i sl.

U tom kontekstu valja naglasiti kako građani sada prilikom preuzimanja tzv. pošiljki male vrijednosti (do 22 eura odnosno 160 kuna) koje se internetom kupe npr. iz Kine ili neke druge zemlje koja nije članica Europske unije ne plaćaju PDV. No, od 1. srpnja će se i na te pošiljke koje dolaze iz trećih zemalja ili trećih područja plaćati PDV po stopi od 25 posto, ali je kod postupaka razlika hoće li im PDV već biti obračunat u cijenu ili će ga platiti prilikom preuzimanja pošti ili kurirskoj službi.

Države članice imaju obvezu uskladiti svoje nacionalno zakonodavstvo na području PDV-a s odredbama Direktive Vijeća (EU) 2017/2455 i Direktive Vijeća (EU) 2019/1995 koje se primjenjuju od 1. srpnja 2021.

Od 1. srpnja 2021. primjena MOSS-a proširuje se na sve usluge koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici i na prodaju dobara na daljinu te MOSS postaje OSS (eng. One Stop Shop). Svrha ovoga elektroničkog sustava je omogućiti poreznim obveznicima ispunjavanje obveze PDV-a prema svim državama članicama Europske unije u jednoj državi članici podnošenjem prijave PDV-a putem tog sustava s kojeg će se podaci iz prijave automatski prenositi onim državama članicama u kojima su isporuke oporezive.
S tim u vezi, Zakonom o PDV-u propisane su odredbe o sljedećim posebnim postupcima oporezivanja:
1. Posebni postupak oporezivanja za usluge koje obavljaju porezni obveznici bez sjedišta unutar Europske unije,
2. Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar Europske unije, za isporuke dobara unutar države članice koje obavljaju elektronička sučelja koja omogućuju te isporuke i za usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar Europske unije, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje,
3. Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja,
4. Posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz.

Neke od izdvojenih izmjena navodimo u nastavku. Primjerice kod posebnog postupka oporezivanja za usluge koje obavljaju porezni obveznici bez sjedišta unutar Europske unije isti može primjenjivati porezni obveznik koji nema sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište na području Europske unije. Taj porezni obveznik može izabrati bilo koju državu članicu kao državu članicu prijave. Država članica potrošnje je država članica za koju se smatra da se u njoj obavlja usluga osobama koje nisu porezni obveznici u skladu s člancima 16. do 26. Zakona o PDV-u (usluge prijevoza, pristup kulturnim, sportskim, zabavnim, obrazovnim događanjima, usluge u vezi s nekretninama, iznajmljivanje prijevoznih sredstava itd.). Dakle, odredbe o mjestu oporezivanja usluga nisu izmijenjene. Porezni obveznik koji za državu članicu prijave odabere Republiku Hrvatsku, mora Poreznoj upravi elektroničkim putem prijaviti početak i prestanak svoje djelatnosti kao poreznog obveznika ili promjenu djelatnosti na način da više ne ispunjava uvjete za primjenu posebnog postupka oporezivanja.

Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije je isporuka dobara koja se prevoze iz jedne u drugu državu članicu poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a čije stjecanje dobara unutar Europske unije ne podliježe plaćanju PDV-a, ili bilo kojoj drugoj osobi koja nije porezni obveznik. Prodajom dobara na daljinu unutar Europske unije ne smatra se isporuka dobara pravnim i fizičkim osobama čije stjecanje je oporezivo PDV-om (porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a, mali porezni obveznici koji su prešli prag stjecanja

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: